Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

05. 06. 2016

Publikacija: „Bela knjiga konkursnog sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja“

bela_knjiga_naslovna

Izvor: NDNV

Publikacija „Bela knjiga konkursnog sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja" sadrži analizu i druge rezultate jednogodišnjeg monitoringa ovog procesa od strane Koalicije novinarskih i medijskih udruženja, koju kao neformalno partnerstvo čine najznačajnije esnafske organizacije - Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Lokal Pres (LP) i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

„Bela knjiga" sadrži i preporuke na koji način se može unaprediti ovaj proces, koji je od suštinskog značaja za medijsku reformu, a izradila ju je ekipa NDNV-a na osnovu podataka koji su prikupljeni tokom godinu dana praćenja konkursa na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. „Bela knjiga" je objavljena u okviru projekta „Biti ili ne biti za medijsku reformu u Srbiji - nadgledanje projektnog sufinansiranja medija", kojeg su podržale Ambasada Velike Britanije i Ambasada Australije u Srbiji.

Elektronsku verziju publikacije „Bela knjiga konkursnog sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja" možete preuzeti OVDE.


 

Koalicija je kontinuirano i od samog početka aktivno učestvovala u sprovođenju projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja od javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Koalicija je zajednički predlagala članove za konkursne komisije, ali i nadgledala sprovođenje zakona u ovom procesu.

Zahvaljujući projektu „Biti ili ne biti za medijsku reformu u Srbiji - nadgledanje projektnog sufinansiranja medija" Koalicija je značajno pojačala svoje aktivnosti: analizirala je i nadgledala proces sufinansiranja, redovno izveštavala javnost i nadležne organe o poteškoćama i nezakonitostima i pružala stručnu podršku lokalnim samoupravama u sprovođenju zakona, obaveštavala kvartalno javnost o rezultatima analize, bavila se javnim zagovaranjem dobrih praksi i zakonskih i podzakonskih rešenja...

„Bela knjiga" sadrži ključne nalaze istraživanja i ona je pokušaj određivanja kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja njegovog (ne)uspeha. Metodološki je važno napomenuti da period kojim se bavi ova publikacija jeste od 1. aprila 2015. do 1. aprila 2016. godine, a obuhvaćeni su svi konkursi koji su podrazumevali aktivnosti u ovom vremenskom okviru, dakle i oni koji su raspisani u prethodnom periodu a realizovani u navedenom, kao i oni koji su raspisani u posmatranom vremenskom intervalu a realizovani posle njega.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs