Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

06. 02. 2016

UČEŠĆE ANEMA U JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PRAVILNIKA O PROJEKTNOM SUFINANSIRANJU javnog interesa u javnom informisanju

Na Predlog pravilnika o projektnom sufinansiranju za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ANEM je Ministarstvu kulture i informisanja dostavio svoje konkretne primedbe, komentare i predloge.

Oni se odnose na: član 5 - preciziranje uzajamnog odnosa opšteg konkursa i posebnih konkursa koji se odnose na javno informisanje osoba sa invaliditetom i javno informisanje pripadnika nacionalnih manjina, za koje je predviđeno da se raspisuju tokom godine na svim nivoima; član 7 - unapređenje odredaba o mehanizmu evaluacije dugoročnih projekata (do tri godine) i načinu isplate sredstava za te projekte; uređenje načina i roka isplate sredstava za konkurse koji traju do godinu dana;  član 9 - preciziranje datuma do kog je konkurs otvoren, u samom konkursu; član 11 - obavezu objavljivanja zapisnika o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, na internet stranici organa koji je raspisao konkurs; član 23 - obezbeđivanje nezavisnosti rada stručnih komisija kada je reč o mišljenju nacionalnih saveta nacionalnih manjina; član 24 - propisivanje kraćeg roka od predloženog za donošenje odluke o raspodeli sredstava; član 27 - propisivanje obaveze objavljivanja Predloga stručne komisije za raspodelu sredstava; član 37 - obezbeđivanje transparentnosti dodele sredstava po osnovu pojedinačnih davanja; član 39 - potrebno preciziranje rokova za dostavu ugovora; član 42 - ostavljanje dodatnog roka za dostavljanje/ispravku izveštaja o realizaciji projekta pre upućivanja zahteva za povraćaj sredstava; završne odredbe - dodati novi član kojim se reguliše šta se dešava sa konkursnim procedurama koje su započete u vreme važenja starog pravilnika.

Prilog možete pogledati ispod.

Prilog ANEM-a

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs