Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

16. 05. 2014

„REČNIK KORUPCIJE“

recnik

„Rečnik korupcije" je elektronska publikacija ANEM-a, realizovana u okviru projekta „Ilustrovani rečnik korupcije" koji ANEM sprovodi u partnerstvu sa Agencijom za borbu protiv korupcije a uz finansijsku podršku Evropske unije.

 

U saradnji sa prof. dr Čedomirom Čupićem i Zlatkom Minićem, ekspertskim konsultantima na projektu i autorima Rečnika, ANEM je ovom publikacijom pružio građanima i medijima još jedno sredstvo za edukaciju o najvažnijim pojmovima iz oblasti korupcije i anti-korupcije. Prethodno je, u okviru projekta, ANEM uradio radio i TV serijal „Ilustrovani rečnik korupcije", koji se takođe na edukativan način bavi ključnim pojmovima iz te oblasti, bliže ih objašnjavajući kroz ilustracije odgovarajućim lokalnim pričama koje građani mogu jednostavnije da razumeju i prepoznaju u svojoj sredini. I Rečnik i serijal, pored obrazovne svrhe, imaju i važnu ulogu u podsticanju građana i medija da se aktivnije uključe u borbu protiv korupcije.

Rečnik sadrži 26 pojmova. U pripremi Rečnika pošlo se od 20 najznačajnijih termina koji su obrađeni i u navedenom serijalu, a to su: pantoflaža; mito; poklon; trgovina uticajem; kumulacija funkcija; svrsishodnost trošenja javnih sredstava; javna rasprava; imovinske karte funkcionera; transparentnost rada organa javne vlasti; integritet institucija; uzbunjivač; predstavka; nepotizam i kronizam; sukob interesa; odgovornost u radu funkcionera i institucija; zloupotreba javnih resursa; nadzor i kontrola trošenja budžetskih sredstava; zloupotreba diskrecionog ovlašćenja; percepcija korupcije; nelegalno bogaćenje. Pored tih pojmova, Rečnik sadrži još 6 termina, uključujući i osnovne pojmove: korupcija; prevencija u borbi protiv korupcije; borba protiv korupcije; modeli borbe protiv korupcije; Agencija za borbu protiv korupcije, lobiranje. Među obrađenim pojmovima, značajan broj je iz oblasti korupcije - od onih koji su građanima poznati (npr. mito, nepotizam itd), do onih koji su im potpuno nepoznati (npr. trgovina uticajem, pantoflaža i dr). Veći broj pojmova čine oni čiju važnost i anti-korupcijski potencijal građani ne prepoznaju dovoljno, a odnose se na sredstva koja njima stoje na raspolaganju za borbu protiv korupcije (npr. javna rasprava, uzbunjivač, predstavka i sl), kao i na sredstva za sistemsko sprečavanje i rešavanje problema korupcije, na kojima moraju da insistiraju i mediji i građani (npr. nadzor i kontrola, odgovornost funkcionera, transparentnost rada, integritet institucija itd). Posebno su prikazani značaj i uloga nadzornih i kontrolnih nezavisnih državnih organa.

Autori Rečnika nastojali su da za izabrane pojmove daju stručna, ali lako razumljiva objašnjenja. Takođe, gotovo svi pojmovi su potkrepljeni opštim ili konkretnim primerima - i lošim i dobrim, i rešenjima koja su proizvela pozitivne rezultate. Pored toga, za svaki od 20 pojmova o kojima su pravljene emisije, kao i za pojam „korupcija", čitaocima Rečnika je omogućeno da poslušaju ili pogledaju konkretnu emisiju iz ANEM-ovog serijala „Ilustrovani rečnik korupcije". Na taj način, Rečnik treba da olakša građanima i medijima da prepoznaju u svojim sredinama slučajeve korupcije i da razumeju mehanizme koji im stoje na raspolaganju u sprečavanju i borbi protiv korupcije, a kao rezultat toga i da ih motiviše da se uključe u rešavanje tog problema na aktivniji način, što je i osnovni cilj ovog projekta.

"Rečnik korupcije" dostupan je na kraju ove strane.

eu logo
Projekat ANEM-a „Ilustrovani rečnik korupcije" finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu".

 

 

Sadržaj ovog teksta je isključivo odgovornost ANEM-a i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije. 

„REČNIK KORUPCIJE“ DOSTUPAN JE OVDE.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs