Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

30. 10. 2013

ZAHTEV ANEMA RRA-U ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

ANEM je 30.10.2013. godine dostavio Republičkoj radiodifuznoj agenciji Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, a u vezi sa Javnim konkursom za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog programa za područje Republike koji je objavljen u dnevnom listu „Politika" 25. oktobra 2013. godine.

ANEM je u svom zahtevu tražio dostavljanje dokumentacije i odgovore na pitanja.

Pitanja ANEM-a:  

 • Koji je pravni osnov za raspisivanje Javnog konkursa, imajući u vidu da se u oglasu za javni konkurs navodi i Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija koji nije stupio na snagu?
 • Kako su se u okviru spiska frekvencija koje čine novu nacionalnu mrežu za emitovanje TV programa našle i frekvencije koje po registru Republičke agencije za elektronske komunikacije nisu slobodne i to:

Kanal 27 - Avala, čiji je nosilac dozvole za radio-stanicu JP Emisiona tehnika i veze,

Kanal 31 - Crveni Čot, čiji je nosilac dozvole za radio-stanicu JP Emisiona tehnika i veze,

Kanal 64 - Ovčar, čiji je nosilac dozvole za radio-stanicu JP Emisiona tehnika i veze,

S tim u vezi, ANEM je tražio i odgovor na pitanje da li nacionalna mreža bez ove tri frekvencije može da pokrije 60 % stanovništa Republike Srbije, imajući u vidu obavezu iz člana 47. Zakona o radiodifuziji?

 • Kako su se u okviru spiska frekvencija koje čine novu nacionalnu mrežu za emitovanje TV programa našle i sledeće frekvencije:

Kanal 64 - Jastrebac - Ova frekvencija je pripadala emiteru TV Zona iz Niša, dozvola za radio-stanicu joj je oduzeta 26. januara 2013. godine;

Kanal 51 - Kikinda - Ova frekvencija je pripadala emiteru Super TV iz Subotice, koji je imao dozvolu za pokrivanje AP Vojvodina (jedna od frekvencija je i Kanal 51 - Kikinda). Dozvola za radio-stanicu je oduzeta još 15. 3. 2009. godine.

S tim u vezi, ANEM je tražio i odgovore na sledeća pitanja:

 • Da li je po oduzimanju dozvole za emitovanje emiteru TV Zoni iz Niša raspisan novi konkurs sa istom zonom pokrivanja, imajući u vidu zakonsku obavezu iz člana 49. stav 2. Zakona o radiodifuziji?
 • Ako jeste raspisan konkurs, da li je i frekvencija Kanal 64 - Jastrebac bila sastavni deo oglasa za javni konkurs? 
 • Da li je po oduzimanju dozvole za emitovanje emiteru Super TV iz Subotice raspisan novi konkurs za emitovanje na području AP Vojvodina?
 • Ako jeste raspisan konkurs, da li je i ova frekvencija Kanal 21 - Kikinda bila sastavni deo oglasa za javni konkurs?
 • Ako nije raspisan konkurs, zašto od 2009. godine nije raspisan konkurs za komercijalnog emitera za teritoriju AP Vojvodina, a imajući u vidu odredbe Strategije razvoja radiodifuzije do 2013. godine koja izričito ukazuje na to da član 47. zakona predviđa postojanje komercijalnih stanica na pokrajinskom nivou, odnosno postojanje ovakvih komercijalnih emitera tretira kao zakonsku obavezu?
 • U vezi sa prethodna dva pitanja, da li je Strategija za razvoj radiodifuzije promenjena/prestala da važi, i da li je, u slučaju da nije, prekršena odredba člana 47. Zakona o radiodifuziji s obzirom na to da ne postoji komercijalni emiter za teritoriju AP Vojvodina?

  Tražena dokumentacija:  

 • Dokumentacija Republičke agencije za elektronske komunikacije, odnosno Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu koje je Savet RRA odlučio da raspiše konkurs za izdavanje dozvole za nacionalno pokrivanje;
 • Proračuni koji dokazuju da 21 frekvencija koja se nalazi u predmetnom javnom konkursu ima tehničke karakteristike koje bi omogućile da budući emiter pokrije 60 % stanovništva Republike Srbije, shodno obavezi svih komercijalnih emitera propisanoj članom 47. stav 3. Zakona o radiodifuziji.

U PRILOGU POGLEDAJTE DOPIS ANEMA
ODGOVOR RRA PROČITAJTE OVDE

 • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs