Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Produkcija  /  Ilustrovani rečnik korupcije

14. 04. 2014

Novih pet epizoda ANEM-ovog serijala „Ilustrovani rečnik korupcije“ dostupno na sajtu

korupcija
korupcija
Novih pet televizijskih i radijskih epizoda serijala „Ilustrovani rečnik korupcije" emitovano je od 31. marta do 4. aprila 2014, a možete ih pogledati i poslušati u ovoj sekciji ispod teksta. Svake naredne sedmice biće dostupno novih pet epizoda koje su u međuvremenu premijerno emitovane na stanicama ANEM-a.

Drugi ciklus od pet televizijskih epizoda (od 5. do 10.) bavi se sledećim temama: Nepotizam i kronizam, Transparentnost rada organa, Javna rasprava, Imovinske karte, Kumulacija funkcija, dok se drugih pet radijskih epizoda bave temama: Imovinske karte, Kumulacija funkcija, Sukob interesa, Nepotizam i kronizam, Pantoflaža.

Epizode su dostupne ispod teksta, a ovde možete da pročitate njihov kratak sadržaj.


NEPOTIZAM I KRONIZAM (Radio i TV epizoda)

Zapošljavanje preko veze, rodbinske ili političke, veliki je problem u Srbiji. To pokazuju istraživanja, a sa tim se slažu i građani Niša sa kojima je razgovarala ekipa „Ilustrovanog rečnika korupcije". Nepotizam i kronizam predstavljaju najčešće situacije u kojima funkcioneri mogu dospeti u sukob interesa. U emisiji govore stručnjaci Agencije za borbu protiv korupcije, kao i Aleksandar Višnjić, sin Milana Višnjića, bivšeg dekana Medicinskog fakulteta u Nišu, koji je zaposlio nekoliko bliskih rođaka.


TRANSPARENTNOST RADA ORGANA JAVNE VLASTI (TV epizoda) 

Javnost u radu organa vlasti predstavlja lek za korupciju. Izloženost pogledu javnosti posebno je važna kada je kada je reč o raspolaganju novcem i javnim resursima. Građani imaju pravo da znaju šta vlast radi i na tom svom pravu moraju treba da insistiraju, zajedno sa medijima. Ekipa „Ilustrovanog rečnika korupcije" tragala je za odgovorom na pitanje - kako to postići i o tome razgovarala sa gradonačelnikom Sremske Mitrovice Branislavom Nedimovićem, urednicom "M novina" Svetlanom Cucanić, Poverenikom za informacije od javnog značaja Rodoljubom Šabićem.


JAVNA RASPRAVA (TV epizoda) 

Jedan od načina kojim građani mogu da utiču na donošenje odluka koje su za njih važne jeste javna rasprava. Jedan takav primer ekipa „Ilustrovanog rečnika korupcije" zabeležila je u Subotici, u kojoj su građani, zahvaljujući organizovanju javne rasprave, uspeli da suspenduju odluku koja je predviđala rušenje hiljadu kuća. U emisiji govore vlasnici kuća, čelnici Subotice i Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija.


IMOVINSKE KARTE (Radio i TV epizoda)

Obaveza prijavljivanja imovine funkcionera ima veliki značaj u borbi protiv korupcije. Ona smanjuje mogućnost da funkcioneri na nelegalan način stiču prihode i imovinu. Ukoliko ne poštuju zakon, predviđene su krivične i prekršajne kazne. Da li su ove sankcije dovoljne, ekipa „Ilustrovanog rečnika korupcije" pitala je predstavnike Agencije za borbu protiv korupcije, a o imovinskim kartama je u Novom Sadu razgovarala i sa Momom Čolakovićem, narodnim poslanikom koji nije blagovremeno prijavio imovinu, kao i sa Dinkom Gruhonjićem iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine.


KUMULACIJA FUNKCIJA (Radio i TV epizoda) 

Kumulacija, gomilanje funkcija je opasno jer, između ostalog, podrazumeva i gomilanje moći u rukama jedne osobe. Zbog toga Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ograničava funkcionere da mogu da vrše samo jednu javnu funkciju. Agencija, međutim, predviđa izuzetke, zbog čega broj funkcionera koji obavljaju 4, 5, pa i 6 poslova istovremeno više nije mali. Gomilanje funkcija u praksi nije retkost, a jedan takav slučaj ekipa „Ilustrovanog rečnika korupcije" zabeležila je u Kikindi, gde smo razgovarali sa Vesnom Bjelić Francuski, poslanicom Skupštine Vojvodine, koja pored te, obavlja još nekoliko funkcija. U emisiji govore i čelnici Kikinde, eksperti Agencije za borbu protiv korupcije i bivši član Odbora te Agencije, a sada saradnik Transparentnosti Srbije Zlatko Minić.


SUKOB INTERESA (Radio epizoda)

Sukob interesa širom otvara vrata korupciji, zloupotrebi javnih resursa, zloupotrebi položaja i podmićivanju. Zbog toga je otklanjanje i sprečavanje sukoba interesa jedan od najvažnijih mehanizama u suzbijanju korupcije. Daleko najčešći i u javnosti najprisutniji oblik tog nedozvoljenog ponašanja funkcionera jeste istovremeno obavljanje izvršne i zakonodavne vlasti, na primer istovremeno obavljanje funkcije gradonačelnika i narodnog poslanika. Mnogo je funkcionera širom Srbije koji su pokušali da zadrže obe funkcije. O ovom problemu ekipa „Ilustrovanog rečnika korupcije" razgovarala je sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem. O efikasnosti mehanizama zaštite koji nadležnim institucijama stoje na raspolaganju u emisiji govore eksperti Agencije za borbu protiv korupcije i predstavnici nevladinog sektora.


PANTOFLAŽA (Radio epizoda) 

Pantoflaža, odnosno prelazak funkcionera iz javnog u privatni sektor i njegovo zapošljavanje i saradnja sa preduzećima ili organizacijama čija je delatnost u vezi sa funkcijom koju je prethodno vršio, može bivšeg funkcionera dovesti u ozbiljan sukob interesa. Da bi se to sprečilo, Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije propisuje da funkcioner dve godine po prestanku funkcije ne može da zasnuje radni odnos koji bi mogao da ga dovede u takav sukob interesa. Primer kršenja Zakona o Agenciji ekipa „Ilustrovanog rečnika korupcije" zabeležila je u Nišu, čiji se bivši načelnik gradske Uprave za komunalne delatnosti nekoliko dana nakon odlaska sa funkcije zaposlio u privatnom preduzeću koje posluje sa gradom Nišom. O posledicama i zakonskim mogućnostima suzbijanja ove koruptivne pojave, govore bivši i sadašnji gradski većnici Biljana Jovanović i Miloš Banđur, i načelnik Službe za rešavanje sukoba interesa Agencije za borbu protiv korupcije Dejan Milić. 

TV EMISIJE

6. Nepotizam i kronizam

tv nepotizam i kronizam
 

7. Transparentnost rada organa

tv transparentnost

8. Javna rasprava

tv javna rasprava

9. Imovinske karte

tv imovinske karte

10. Kumulacija funkcija

tv kumulacija funkcija


RADIO EMISIJE 

6. Imovinske karte

radio imovinska karta

7. Kumulacija funkcija

radio kumulacija funkcija

8. Sukob interesa

radio sukob interesa

9. Nepotizam i kronizam

radio nepotizam i kronizam

10. Pantoflaža

radio pantoflaza

 

eu logo
eu logo
eu logo
Projekat ANEM-a „Ilustrovani rečnik korupcije" finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu".

 

 

Sadržaj ovog teksta je isključivo odgovornost ANEM-a i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije.  

  • Nema komentara.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs