Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Ostale aktivnosti

15. 05. 2014

ELEKTRONSKI VODIČ ZA IZVEŠTAVANJE O KORUPCIJI

slicica

 

U saradnji sa svojom advokatskom kancelarijom „Živković & Samardžić", ANEM je za svoje članove pripremio Elektronski vodič za izveštavanje o korupciji. Vodič je urađen u okviru projekta „Ilustrovani rečnik korupcije" koji finansira EU, a njegove autorke su adv. mr Vesna Živković i adv. Kruna Savović.

 

 

Cilj Vodiča je da se novinarima ANEM-ovih stanica olakša budući istraživački rad i izveštavanje o korupciji, da se upoznaju sa terminologijom, pojmovima i pravnim okvirom koji postoji u Republici Srbiji u vezi sa korupcijom, kako bi na profesionalan način izveštavali o ovoj veoma osetljivoj temi.

Vodič sadrži: pravni okvir za oblast korupcije; najvažnije zakonske termine koji su od značaja za izveštavanje o korupciji; pregled ključnih oblasti za izgradnju i jačanje sistemskih antikorupcionih mehanizama i prikaz propisa koji se odnose na te oblasti - posebno je obrađena oblast finansiranja političkih subjekata, kao i pitanja koja se odnose na poklone koje funkcioner dobije u vezi sa vršenjem javne funkcije; objašnjenje obaveza i zabrana koje važe za funkcionere radi sprečavanja sukoba interesa; krivična dela u vezi s korupcijom.

Elektronski vodič za izveštavanje o korupciji dostupan je ANEM-ovim članicama koje ga mogu preuzeti na ANEM-ovoj internoj mreži Intranetu. Pored dva seminara (o korupciji i izveštavanju o korupciji), učešća u produkciji radio i TV serijala o najvažnijim pojmovima iz oblasti korupcije i elektronske publikacije „Rečnik korupcije", Vodič predstavlja još jedan vid edukacije koju je ANEM kroz realizaciju ovog projekta obezbedio svom članstvu radi podizanja njihovih kapaciteta za izveštavanje o korupciji.

eu logo
Projekat ANEM-a „Ilustrovani rečnik korupcije" finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu".

 

 

Sadržaj ovog teksta je isključivo odgovornost ANEM-a i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije. 

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs