Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Ostale aktivnosti

29. 05. 2012

ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE ANEMA

U Beogradu je danas održana sednica skupštine ANEM-a na kojoj su usvojeni novi akti Asocijacije - novi Statut i Aneks Ugovora o osnivanju, kao i svi izveštaji o radu i funkcionisanju Asocijacije između dva zasedanja Skupštine.

Sednici su prisustvovali predstavnici 23 punopravna člana Asocijacije, koji su jednoglasno usvojili i nove akte i sve izveštaje.

Usvajanjem novih akata ispunjene su pretpostavke za usklađivanje Asocijacije sa novim Zakonom o privrednim društvima, odnosno Zakonom o udruženjima.

Novi akti su dostupni svim članicama ANEM-a na internoj mreži Intranetu.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs