Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Ostale aktivnosti

27. 12. 2011

ANEM ZA 17. BROJ ČASOPISA „IZAZOVI EVROPSKIH INTEGRACIJA“

Najnoviji broj časopisa "Izazovi evropskih integracija" bavi se temom - "Mediji i evropske integracije", a povod za ovu temu je bila nedavno usvojena Medijska strategija. Na inicijativu Službenog glasnika, izdavača ovog časopisa, ANEM je učestvovao, u pretežnom delu, u kreiranju ovog broja časopisa, želeći da medijskoj i stručnoj javnosti i svim zainteresovanim stranama, ponovo ukaže na važna medijska pitanja i na način njihovog rešavanja u Medijskoj strategiji, kao dokumentu čiji je zadatak bio da ponudi okvir za istinske medijske reforme u Srbiji u skladu sa evropskom regulativom i standardima u ovoj oblasti. Ovaj, 17. broj časopisa, sadrži 8 tekstova, od kojih su prvih 6 naučni tekstovi, čije je teme i autore ANEM predložio i čiju je izradu ANEM koordinirao. To su:

  1. Država i strategija medijskog razvoja: budućnost još nije počela - autorke, prof. dr Snježane Milivojević
  2. Medijska strategija - bliže ili dalje od javnog servisa - autora, dr Radeta Veljanovskog
  3. Medijska strategija, transparentnost medijskog vlasništva, medijske koncentracije i kontrola državne pomoći - autora, advokata Slobodan Kremenjaka
  4. Regulatorni okvir za sprovođenje digitalizacije medija u Srbiji - autorke, mr Jelene Surčulije
  5. Izlazak države iz medijskog vlasništva i regionalni javni servisi - autorke, advokata Krune Savović
  6. Nacionalne manjine u medijskoj budućnosti Srbije - autorke, novinarke Žužane Serenčeš

Navedeni tekstovi se bave nedavno usvojenom Medijskom strategijom i njenim rešenjima koja se odnose na pojedina medijska pitanja koja su posebno obrađena kroz ove tekstove, analizirajući ta rešenja i poredeći ih sa evropskom regulativom i standardima. Tekst profesorke Fakulteta političkih nauka, dr Snježane Milivojević, analizira Strategiju kao  dokument o spremnosti da se reguliše medijska oblast suočena sa istovremenim izazovima tehnološke revolucije i procesom pridruživanja EU. Rad profesora Fakulteta političkih nauka, dr Radeta Veljanovskog, bavi se rešenjima Medijske strategije koja se odnose na pitanja funkcionisanja i razvoja postojećih javnih servisa, ukazujući na uočene nedostatke tih rešenja. Slobodan Kremenjak, advokat, u svom tekstu analizira rešenja ponuđena u Medijskoj strategiji, koja se tiču transparentnosti medijskog vlasništva, medijskih koncentracija, obezbeđivanja nediskriminatornih uslova za zdravu konkurenciju u medijskoj industriji i njen održivi razvoj, kao i implementacije pravila koja se odnose na kontrolu državne pomoći u medijskom sektoru u Srbiji. Mr Jelena Surčulija sa Fakulteta političkih nauka, u svom članku analizira rešenja ponuđena u Medijskoj strategiji, koja se tiču prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa i ekonomskih aspekata digitalizacije. Kruna Savović, advokat, u svom tekstu se bavi rešenjima Medijske strategije o povlačenju države iz medija i o uvođenju regionalnih javnih servisa, analizirajući u kojoj meri su Strategijom definisani ciljevi u medijskoj sferi u narednom periodu, da li je njom dat dovoljno jasan osnov budućeg pravnog okvira u oblasti medijskog prava, kao i da li će predviđena rešenja obezbediti ostvarivanje slobode medija, prava na slobodu izražavanja, odnosno da li će se pri tome pratiti postojeći evropski standardi u ovoj oblasti. Novinarka Žužana Serenčeš se u svom tekstu bavi pitanjem prava nacionalnih manjina u oblasti informisanja i mere u kojoj je ostvarivanje tih prava rešenjima u Medijskoj strategiji obezbeđeno. Kratke sažetke ovih radova možete pogledati na kraju ovog teksta.

ANEM se i na ovaj način javno zalaže za suštinske promene u medijskom sektoru, naročito u oblasti medijske regulative i medijske javne politike, koje treba da doprinesu stvaranju povoljnih uslova i okruženja za funkcionisanje i razvoj medija.

Najnoviji, 17. broj časopisa "Izazovi evropskih integracija" (izdavač - JP Službeni glasnik, uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, GIZ Kancelarija za pravnu reformu) će biti predstavljen na konferenciji za štampu, u sredu, 28. decembra, u 11 časova, u Galeriji Službenog glasnika u Beogradu. Jedan od učesnika ove konferencije za štampu će biti i Saša Mirković, predsednik ANEMa, a pored njega će i dva autora koje je ANEM predložio, dr Rade Veljanovski i advokat Slobodan Kremenjak, predstaviti svoje tekstove.

Kratki sažeci tekstova autora koje je ANEM predložio

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs