Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Ostale aktivnosti

19. 09. 2008

ANEM POSTAO ČLAN GLOBALNOG DOGOVORA UJEDINJENIH NACIJA

ANEM sa zadovoljstvom obaveštava da je u avgustu 2008. godine naše medijsko udruženje prihvatilo poziv predstavnika Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija (UN Global Compact) u Srbiji i postalo član najveće dobrovoljne inicijative u oblasti društveno odgovornog poslovanja koja okuplja više od 5600 organizacija, među kojima više od 4300 kompanija, u više od 120 zemalja sveta.

U Srbiji je više od 30 organizacija članova UN Globalnog dogovora, među kojima je i RTV B92, osnivač i član ANEM-a.

Članstvom u Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija, naša organizacija izražava podršku Principima ove inicijative u oblasti ljudskih prava, standarda rada i zaštite životne sredine kao i borbe protiv korupcije.

--------------------------------------------------------------------

DESET PRINCIPA GLOBALNOG DOGOVORA UJEDINJENIH NACIJA

Deset principa Globalnog dogovora iz oblasti žaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije zasnivaju se na:

• Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava,
• Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o fundamentalnim principima i pravima na radu,
• Deklaraciji o životnoj sredini i razvoju, i
• Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Globalni dogovor od svojih članica očekuje da prihvate, podrže i promovišu, u okviru svoje delatnosti, sledeće osnovne vrednosti iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije:

Ljudska prava

1. princip: Poslovni subjekti treba da podržavaju i poštuju žastitu međunarodno definisanih ljudskih prava; i
2. princip: da ni na koji način ne postanu saučesnici u narušavanju ljudskih prava.

Standardi za uslove rada

3. princip: Poslovni subjekti treba da podržavaju slobodu udruživanja i da aktivno priznaju pravo na kolektivno pregovaranje;
4. princip: da rade na eliminaciji svih oblika prinudnog rada;
5. princip: da aktivno rade na ukidanju zloupotrebe dece kroz rad; i
6. princip: da aktivno rade na eliminaciji diskirminacije u radnom okruženju.

Životna sredina

7. princip: Poslovni subjekti treba da podržavaju proaktivni pristup očuvanju životne sredine;
8. princip: da preduzmu inicijativu u cilju promovisanja odgovornog stava prema životnoj sredini; i
9. princip: da ohrabruju razvoj i širenje tehnologija "prijatelja životne sredine".

Antikorupcija

10. princip: Poslovni subjekti treba da se bore protiv svih oblika korupcije, uključujući ucenu i podmićivanje.

--------------------------------------------------------------------


Više informacija:

* Više o konceptu DOP-a, s posebnim osvrtom na primenu tog koncepta u medijskom sektoru
* Najčešće postavljana pitanja o Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija
* Članstvo ANEMa u regionu i svetu

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs