Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Ostale aktivnosti

19. 09. 2008

ANEM POSTAO ČLAN GLOBALNOG DOGOVORA UJEDINJENIH NACIJA

ANEM sa zadovoljstvom obaveštava da je u avgustu 2008. godine naše medijsko udruženje prihvatilo poziv predstavnika Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija (UN Global Compact) u Srbiji i postalo član najveće dobrovoljne inicijative u oblasti društveno odgovornog poslovanja koja okuplja više od 5600 organizacija, među kojima više od 4300 kompanija, u više od 120 zemalja sveta.

U Srbiji je više od 30 organizacija članova UN Globalnog dogovora, među kojima je i RTV B92, osnivač i član ANEM-a.

Članstvom u Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija, naša organizacija izražava podršku Principima ove inicijative u oblasti ljudskih prava, standarda rada i zaštite životne sredine kao i borbe protiv korupcije.

--------------------------------------------------------------------

DESET PRINCIPA GLOBALNOG DOGOVORA UJEDINJENIH NACIJA

Deset principa Globalnog dogovora iz oblasti žaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije zasnivaju se na:

• Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava,
• Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o fundamentalnim principima i pravima na radu,
• Deklaraciji o životnoj sredini i razvoju, i
• Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Globalni dogovor od svojih članica očekuje da prihvate, podrže i promovišu, u okviru svoje delatnosti, sledeće osnovne vrednosti iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije:

Ljudska prava

1. princip: Poslovni subjekti treba da podržavaju i poštuju žastitu međunarodno definisanih ljudskih prava; i
2. princip: da ni na koji način ne postanu saučesnici u narušavanju ljudskih prava.

Standardi za uslove rada

3. princip: Poslovni subjekti treba da podržavaju slobodu udruživanja i da aktivno priznaju pravo na kolektivno pregovaranje;
4. princip: da rade na eliminaciji svih oblika prinudnog rada;
5. princip: da aktivno rade na ukidanju zloupotrebe dece kroz rad; i
6. princip: da aktivno rade na eliminaciji diskirminacije u radnom okruženju.

Životna sredina

7. princip: Poslovni subjekti treba da podržavaju proaktivni pristup očuvanju životne sredine;
8. princip: da preduzmu inicijativu u cilju promovisanja odgovornog stava prema životnoj sredini; i
9. princip: da ohrabruju razvoj i širenje tehnologija "prijatelja životne sredine".

Antikorupcija

10. princip: Poslovni subjekti treba da se bore protiv svih oblika korupcije, uključujući ucenu i podmićivanje.

--------------------------------------------------------------------


Više informacija:

* Više o konceptu DOP-a, s posebnim osvrtom na primenu tog koncepta u medijskom sektoru
* Najčešće postavljana pitanja o Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija
* Članstvo ANEMa u regionu i svetu

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Serijal „Ilustrovani rečnik korupcije“

Koliko vam je serijal „Ilustrovani rečnik korupcije", dostupan i na sajtu ANEM-a, pomogao da bolje razumete pojmove iz oblasti korupcije i borbe protiv korupcije?

Mnogo

Donekle

Malo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs