Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Radionice

20. 07. 2015

OSNOVE PISANJA PROJEKTNIH PREDLOGA U CILJU SUFINANSIRANJA MEDIJSKIH PROJEKATA – PRVA RADIONICA

 

 

 

 

Prvu od četiri planirane dvodnevne radionice za medijske profesionalce, pod nazivom "Osnove pisanja projektnih predloga u cilju sufinansiranja medijskih projekata", ANEM je organizovao u Beogradu, 14-15. jula 2015. Da bi učesnicima pružio što kvalitetniju obuku ANEM je na poslu kreiranja, pripreme i vođenja planiranih radionica angažovao vrsnog trenera Jasminu Debeljak Maljković, ekspertkinju sa dugogodišnjim iskustvom u radu na međunarodnim i donatorskim projektima i edukaciji za pisanje i vođenje projekata. 

Cilj obuke je bio da unapredi znanja i veštine medijskih profesionalaca, predstavnika medija, za pisanje projekata za konkurse za sufinansiranje medijskih projekata, koje raspisuju nadležno ministarstvo, pokrajinski i lokalni organi.

Radionica je bila koncipirana kao kombinacija teorijske nastave, sa primerima dobre prakse, i praktičnog rada, kako bi učesnici mogli odmah da primene i provere novostečena znanja na konkretnom zadatku. Učesnici su dobili i materijal koji im je koristio na radionici, ali im može poslužiti i za samostalno pisanje projekata nakon obuke. Tokom dva dana trajanja radionice, učesnici su bili upoznati sa strukturom i osnovnim principima razvoja i pisanja projekta, sa osnovnim principima planiranja troškova i izrade budžeta, kao i sa osnovama logičke matrice. Učesnicima je bilo omogućeno da primene nove informacije i znanje kroz izradu nacrta projekta u formularu Ministarstva kulture i informisanja. Na razvijanju koncepata projekata su radili timski, podeljeni po grupama, uz savete i pomoć trenera. O urađenim konceptima se diskutovalo, svi učesnici su davali svoje mišljenje, vođeni pitanjima trenera, a trener je davala komentare i sugestije kako da ih unaprede. Najviše se diskutovalo oko dobre formulacije opšteg cilja i specifičnih ciljeva projekta, nakon čega su se učesnici ponovo vratili svojim nacrtima i korigovali ih u skladu sa zaključcima diskusije. Sve grupe su imale dobre predloge projekta, ali su pojedine aspekte dopunili (recimo participacija stejkholdera, plan diseminacije, održivost projekta) nakon diskusije i novih informacija i ideja kako mogu da poboljšaju svoje projekte.

Na radionici je učestvovalo 11 predstavnika medija iz Beograda, Užica, Valjeva, Subotice, Stare Pazove, Požarevca, Novog Sada i Kikinde, i to: Potrošački savetnik, Beograd; Radio Luna, Užice; Radio Patak, Valjevo; Magločistač. portal, Subotica; Lokal Media Group, Novi Sad; Radio Užice, Užice; RTV Stara Pazova, Stara Pazova; Naše novine, Beograd; Telegraf, Beograd; Radio Kikinda, Kikinda; Radio Boom93, Požarevac.

Kako pokazuju rezultati evaluacije radionice (evaluacioni upitnici popunjeni od strane učesnika), učesnici su bili izuzetno zadovoljni radionicom generalno i organizacijom radionice, posebno trenerom i koncepcijom radionice (kombinacija teorije i prakse), a smatraju da su naučili mnogo i unapredili svoje znanje, i da će stečeno znanje i veštine moći da primene u praksi.

 

Projekat ANEM-a „Obuka medijskih profesionalaca za pisanje projektnih predloga za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja" sufinansiran je iz budžeta Republike Srbije - Ministarstva kulture i informisanja. 

AGENDA RADIONICE

  • FOTO:ANEM

  • FOTO:ANEM

  • FOTO:ANEM

  • FOTO:ANEM

  • FOTO:ANEM

  • FOTO:ANEM

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs