Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Radionice

03. 11. 2017

IZVEŠTAVANJE O EU I OBLIKOVANJE STAVA JAVNOSTI - RADIONICA ZA LOKALNE MEDIJE

rad3
rad3
U okviru serije radionica za podizanje kapaciteta lokalnih medija južnog regiona, koje ANEM organizuje uz pomoć Ambasade Republike Bugarske, održana je i treća i poslednja u okviru ovog projekta, 26. i 27. oktobra u Nišu.

rad3-1
rad3-1
Kroz glavne teme radionice, gde se Srbija trenutno nalazi u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kako se izveštava o tom procesu i šta to znači za Srbiju, prisutne novinare i predstavnike lokalnih tradicionalnih i onlajn medija vodila je Marina Rakić, medijski trener. Uz konkretne primere izveštavanja medija, uporedne podatke i zanimljive informacije iz medijske prakse, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa izvorima informisanja o EU i saznaju kako mediji učestvuju i na koji način oblikuju stav javnosti, građana, o Evropskoj uniji, koliko značajnu ulogu imaju društveni mediji u kreiranju tog stava i izveštavanju, i kako može da se poboljša informisanje o procesu EU integracija lokalnih (ali i nacionalnih) medija.
 
rad3-3
rad3-3
rad3-3

Novinar i urednik Radija Boom 93 iz Požarevca, Uroš Urošević, polaznicima je preneo dragoceno iskustvo rada na projektu "Srbija ka EU - šta od toga imam ja?", koji je prisutnim novinarima davao novinarske savete "iz prve ruke" kada je izveštavanje o EU u pitanju, i prenosio iskustva iz zemalja članica Evropske unije kako se povezuju rešavanje lokalnih problema i podrška EU.
 
rad3-2
rad3-2
O večito aktuelnoj temi primene autorskog i srodnih prava u medijskoj praksi, naročito kršenju odredaba ovog zakona u digitalnom okruženju, koje imaju za posledicu drakonske kazne sa kojima se mediji suočavaju, govorio je pravni tim, advokati i stručnjaci za medijsko i srodna prava Miloš Stojković i Kruna Savović, koji su prisutnima pomagali u rešavanju pravnih dilema koje mogu imati u svom radu. Ovog puta, iz ugla slova zakona, novinari su imali prilike da se detaljno upoznaju sa regulativom u digitalnom okruženju, kroz prizmu Google pretrage, kada je sve dostupno "na klik" i da, kroz aktivnu diskusiju, dobiju odgovore na konkretne primere i slučajeve iz svoje prakse: šta je sve propisano zakonom, šta se sve štiti i koje su propisane kaznene mere usled kršenja ovog prava.
 
rad3-4
rad3-4
rad3-4
 
bug
bug
Ovu radionicu ANEM je sproveo u saradnji sa ambasadom Republike Bugarske, u okviru projekta „Podizanje profesionalnih kapaciteta lokalnih medija u clju boljeg ispunjavanja njihove uloge u društvu u skladu sa standardima i pravilima Evropske unije", koji se realizuje u južnoj Srbiji, i namenjen je lokalnim medijima u ovom regionu.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs