Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Radionice

30. 06. 2015

Radionica za evaluatore medijskih projekata

radionica za evaluatore
radionica za evaluatore
Novi Zakon o javnom informisanju i medijima (iz avgusta 2014.) je kao isključivi vid državne pomoći medijima propisao sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Zakon, kao i pravilnik koji bliže uređuje ovu oblast, predvideli su da se većina članova konkursnih komisija, koje ocenjuju medijske projekte podnete na konkurse za projektno sufinansiranje, imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja, u skladu sa Zakonom. Imajući u vidu da su pravila u ovoj oblasti po prvi put definisana, ANEM je prepoznao potrebu svojih članova, ali i članova partnerskih organizacija - Asocijacije medija i Lokal presa, za sticanjem dodatnih znanja i veština potrebnih za pravilnu evaluaciju medijskih projekata, što je potvrdila i praksa u sprovođenju konkursnih procedura u prethodnih nekoliko meseci. Stoga je održao radionicu, čiji je cilj bio podizanje kapaciteta predstavnika medija, članova ANEM-a, Lokal presa i Asocijacije medija, za kompetentno ocenjivanje medijskih projektnih predloga u skladu sa pravilima koja važe u oblasti projektnog sufinansiranja medija.

Radionica je održana 24. juna 2015. u Beogradu. Radionicu je vodio Vladimir Pilja, trener sa dugogodišnjim iskustvom i ekspertizom u ovoj oblasti. Na radionici je bilo 15 učesnika, predstavnika medija iz Niša (3), Beograda (4), Novog Sada, Valjeva, Požarevca, Kikinde, Knjaževca, Bajine Bašte, Vranja i Užica, i to: Radio 021, Novi Sad; Radio BOOM 93, Požarevac; Radio City, Niš; Web portal City Online, Niš; Web portal Južne vesti, Niš; RTV Prima, Bajina Bašta; Radio OK, Vranje; Web portal Kolubarske, Valjevo; RTV VK, Kikinda; Radio Luna, Užice; Radio M55, Knjaževac; Novosti, Beograd (As Medi); Vreme, Beograd (As Medi); Naše novine, Beograd (As Medi); Radio Novosti, Beograd (As Medi). Polaznici treninga su bili novinari, urednici, vlasnici medija, sa dugogodišnjim iskustvom kako u svom poslu tako i u pripremi i podnošenju aplikacija ali i realizaciji projekata za različite donatore, što je jedan od preduslova za to da bi u budućnosti mogli da budu evaluatori.

Radionica je bila koncipirana kao kombinacija sticanja novih znanja i praktičnog rada - vežbi, kako bi učesnici odmah mogli da primene i provere novostečena znanja na konkretnom zadatku, i dobiju dodatne sugestije predavača koje će im, u slučaju da budu izabrani za članove konkursnih komisija, pomoći u samostalnom radu na evaluaciji medijskih projekata. Metodologija treninga je bila bazirana na pristupu koji polaznike treninga stavlja istovremeno u poziciju aplikanta ali i u poziciju evaluatora, s obzirom na činjenicu da je većina polaznika u svom prethodnom iskustvu uglavnom bila ili direktno zadužena ili delimično uključena u pripremu aplikacija za prethodne medijske konkurse. Polaznici treninga su bili upoznati sa osnovnom strukturom projekta - šta dobro napisan projekat treba da ima; sa strukturom aplikacionog formulara konkursa Ministarstva kulture i informisanja - gde koje informacije treba da budu napisane; s tim šta je optimalan budžet - struktura i principi dobrog budžetiranja aktivnosti; sa kriterijumima za ocenu projekata koji  se primenjuju na konkursima Ministarstva, pokrajinskih i lokalnih nadležnih organa. Praktičan rad je podrazumevao evaluaciju projekata u formularu Ministarstva kulture - učesnici su bili podeljeni u 5 grupa po 3 učesnika i svaka grupa je radila na evaluaciji jednog predloga projekta, i evaluirala projekat u zadatoj formi evaluacionog formulara, uz pomoć i savete trenera. Kao dobar primer prakse predstavljen je sistem evaluacije koji koristi Delegacija Evropske Unije za većinu svojih konkursa, a polaznici treninga su imali priliku da jedan primer predloga projekta evaluiraju na taj način.

Radionica je realizovana u saradnji sa Deutsche Welle, kao deo projekta Competence Centre for Development of Private Local Media in Serbia koji je podržalo Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke.   

AGENDA RADIONICE

 • FOTO:ANEM

 • FOTO:ANEM

 • FOTO:ANEM

 • FOTO:ANEM

 • FOTO:ANEM

 • FOTO:ANEM

 • FOTO:ANEM

 • PHOTO:ANEM

 • FOTO:ANEM

 • FOTO:ANEM

 • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs