Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Radionice

21. 03. 2012

OPŠTE OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO RRA O PONAŠANJU EMITERA U PREDIZBORNOJ KAMPANJI - RADIONICA ZA ČLANOVE ANEMA

Radionica za članove ANEM-a na temu: Opšte obavezujuće uputstvo RRA radio i televizijskim stanicama (emiterima) u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore, izbore za predsednika Republike i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, održana je 21. marta 2012. godine u prostorijama NUNS-a u Beogradu. Panelisti radionice su bili predstavnici Republičke radiodifuzne agencije - Goran Karadžić, zamenik predsednika Saveta RRA i Dragan Lukić, načelnik službe za nadzor i analizu u RRA, kao i advokati ANEM-a iz advokatske kancelarije "Živković&Samardžić" - Ksenija Golubović-Filipović i Slobodan Kremenjak. Gost radionice je bila i Gordana Suša, član Saveta RRA.

Zbog aktuelnosti teme, radionica je bila izuzetno posećena, a prisustvovao joj je 31 predstavnik 21 ANEMove stanice: Radio Srbobran, Srbobran; Radio Paraćin, Paraćin; Radio Far, Alibunar; Radio Patak, Valjevo; Radio Luna, Užice; Radio Bus, Kovin; Radio Em, Knjaževac; Radio Požega, Požega; Radio Plus, Pirot; RTV OK, Kovačica; RTK, Kragujevac; RTV Šumadija, Aranđelovac; RTV Srem, Ruma; RTV Kruševac, Kruševac; RTV Trstenik, Trstenik; RTV Caribrod, Dimitrovgrad; RTV Prima, Bajina Bašta; TV Smederevo, Smederevo; TV Požega, Požega; TV Panonija, Novi Sad i Sremska televizija iz Šida. Radionici su takođe prisustvovali i predstavnici RTV Kraljeva i  Radio Active iz Bečeja.

Republička radiodifuzna agencija je donela 7. marta 2012. navedeno Opšte obavezujuće uputstvo kojim se propisuje ponašanje emitera u predizbornoj kampanji.   Za razliku od prethodnih uputstava koja su posebno donošena za konkretne izbore, ovo Uputstvo RRA je univerzalnog i sveobuhvatnog karaktera i treba da važi za sve naredne izbore, uz moguće dalje dorade i usavršavanja kako bi se došlo do finalnog teksta koji će biti jasan, prihvatljiv i sprovodiv. Ono sadrži uputstva koja se odnose na sve radio i tv stanice; uputstva koja se posebno odnose na organizacije koje imaju status javnog radiodifuznog servisa, uključujući i radio i TV stanice lokalnog i regionalnog značaja i radio i TV stanice civilnog sektora; uputstva koja se posebno odnose na komercijalne emitere; uputstva koja se odnose na predstavljanje izbornih lista i kandidata povodom raspisivanja izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Imajući u vidu važnost ovog Uputstva RRA za emitere i činjenicu da je predizborna kampanja otpočela, ANEM je blagovremeno omogućio svojim članovima da od najkompetentnijih sagovornika - predstavnika RRA, neposredno dobiju odgovore na sva postavljena pitanja o tome kako se pojedinačna pravila iz ovog Uputstva primenjuju u praksi. Uz predstavnike RRA, kvalitetu diskusije i dobijenih odgovora su značajno doprineli i advokati (Pravna služba ANEM-a), svojim pravnim tumačenjem i razjašnjenjima pravila iz Uputstva. Na radionici su razmatrana sva bitna uputstva koja su primenjiva na predstojeće izbore zakazane za 6. maj 2012. godine. Osim pojašnjenja uputstava koja važe za sve emitere, posebno su razjašnjene razlike u obavezama komercijalnih emitera od onih čiji su osnivači lokalne samouprave, razlike između regularnog izveštavanja o radu državnih organa i izveštavanja o predizbornoj kampanji, objašnjena su ograničenja vezana za emitovanje predizbornih plaćenih termina, ograničenja u vezi sa trajanjem i označavanjem reklamnih blokova političkog marketinga i ostala pravila političkog oglašavanja, poštovanje načela jednake zastupljenosti u radio i TV programima svih učesnika u izbornom procesu, primena pravila o obeležavanju emisija oznakom "predizborni program" u radio i TV programima, šta se smatra indirektnom političkom propagandom, itd.

Radionica je, po mišljenju učesnika, predstavnika ANEM-ovih radio i TV stanica, bila veoma korisna, s obzirom da su mnogi od njih imali brojne dileme u vezi sa primenom propisanih pravila i obavezama koje imaju u vreme predizborne kampanje i samih izbora. Ona je doprinela da bolje razumeju samo Uputstvo i kako da primene pravila koja su njime propisana. Takođe, ovakva radionica im je omogućila da dobiju kompetentne savete o tome na koji način mogu da reše konkretne izazove ili probleme u svom svakodnevnom radu u vreme predizborne kampanje. Pored pravog izbora i visokog kvaliteta predavača, debate, načina obrade teme i dobijenih odgovora na tražena pitanja, učesnicima radionice je posebno značilo to što su imali mogućnost za direktnu komunikaciju sa predstavnicima RRA, koji im inače nisu lako dostupni.

Organizovanjem ove radionice, ANEM je nastojao da u pravo vreme pruži podršku svojim stanicama na način koji će im pomoći u ispunjavanju njihovog zadatka pravovremenog, objektivnog i istinitog izveštavanja javnosti u vreme predizborne kampanje. ANEM će za svoje stanice koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju radionici, pripremiti proširen izveštaj sa savetima i uputstvima koji će biti objavljen na ANEM-ovoj internoj mreži Intranetu.

Održavanje ove radionice je omogućio Civil Rights Defenders.

 

  • Foto: ANEM

  • Foto: ANEM

  • Foto: ANEM

  • Foto: ANEM

  • Foto: ANEM

  • Foto: ANEM

  • Foto: ANEM

  • Foto: ANEM

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs