Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Radionice

02. 02. 2012

Radionica o izveštavanju o kulturnim različitostima etničkih manjina

U okviru projekta „Premošćavanje razlika", ANEM je u beogradskom Medija centru, 2. februara 2012, organizovao radionicu o izveštavanju o kulturnim različitostima etničkih manjina za novinare i urednike ANEMovih radio i TV stanica. Radionica se sastojala iz teorijskog dela, kog su vodili  prof. Snježana Milivojević (Fakultet političkih nauka, Beograd) i prof. Dragan Popadić (Filozofski fakultet, Beograd) i praktičnog dela,  na kojem su treninge za novinare vodili Boban Trajković, TV novinar PG Mreža, i Tatjana Novčić-Matijević, urednica za kulturu, Radio Novi Sad. Radionici je prisustvovalo 25 novinara iz 16 ANEMovih radio i TV stanica: RTV B92, Radio Kikinda (Kikinda), Radio Far (Alibunar), Radio Paraćin (Paraćin), RTV OK (Kovačica), Ema radio (Bujanovac), Radio Plus (Pirot), Radio Srbobran (Srbobran), TV Kladovo (Kladovo), RTV Mlava (Petrovac na Mlavi), RTV Caribrod (Dimitrovgrad), Radio Bus (Kovin), RTK Kragujevac (Kragujevac), RTV VK (Kikinda), TV Smederevo (Smederevo), RTV Kruševac (Kruševac).

Cilj radionice bio je pružanje mogućnosti novinarima da, kroz teorijsku i praktičnu obradu teme izveštavanja medija o kulturnim različitostima etničkih zajednica, saznaju više o tome: zašto je izveštavanje o etničkim kulturnim različitostima važno za medije i društvo, kakvo je postojeće izveštavanje o ovim temama, šta su to i na koji način se kroz medije i u javnom diskursu oblikuju stereotipi prema etničkim manjinama, kako stereotipi mogu da se menjaju i kako su povezani sa tolerancijom i promocijom različitosti, koja je uloga medija u tome, na koji način novinari treba da biraju teme i sagovornike, i kakav pristup ovim temama treba da bude, da bi svojim izveštavanjem doprineli da se stereotipi prema nekoj etničkoj zajednici „razbiju".

U okviru teorijskog dela radionice, prof. dr Snježana Milivojević je govorila o tome šta je medijska raznovrsnost, zašto je bavljenje različitostima važno za medije, koje su opšte odlike postojećih medijskih sadržaja o etničkim manjinama u Srbiji i koji su rezultati istraživanja o izveštavanju o kulturnim različitostima etničkih manjina koje je sprovedeno u okviru ovog projekta. Raznovrsnost je indikator opšte demokratičnosti društva i govori o stepenu tolerantnosti i spremnosti društva da vidi, uvaži, prepozna i prihvati različitosti koje u društu postoje; sa druge strane, raznovrsnost je indikator profesionalizma u medijima i spremnosti medijskih profesionalaca da u toku izrade medijskog sadržaja uvažavaju stanovišta, osobine, način mišljenja i sagovornike koji nisu deo dominantnih grupa društva. Postoje vrlo različiti načini tretmana i prikazivanja etničkih manjina u medijima, koji ukazuju na kvalitet medijskog rada i na doprinos medija u njihovom predstavljanju: nevidljivost (najčešće, ignorisanje manjinskih specifičnosti), pojednostavljeno prikazivanje manjina (stereotipno prikazivanje) i vrlo otvorena diskriminacija manjina, koja podrazumeva agresivno isključivanje manjina, koje nekad rezultira i govorom mržnje.  Izveštavanje koje uvažava različitosti veliki je izazov i težak zadatak za medije, pogotovo kada su u pitanju etničke različitosti, imajući u vidu postkonfliktni karakter našeg regiona. Govoreći o istraživanju, ona je navela da je njegov cilj bio da se utvrde odlike prikazivanja, odnos/uloga novinara, odnos/uloga medija i odnos/uloga (percepcija) publike u kreiranju dominantne slike o odabranim etničkim manjinama i različitostima. Istraživanje je pokazalo da je potrebno menjati postojeći način izveštavanja o etničkim manjinama, kao i novinarske prakse,  da bi se postiglo smanjenje netolerancije i distance prema pojedinim etničkim manjinama. Profesorka Milivojević je prezentovala rezultate istraživanja sprovedenog u okviru ovog projekta  i preporuke za izveštavanje o etničkim kulturnim različitostima.

Dr Dragan Popadić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, je govorio o tome šta su to etnički stereotipi i na koji način oni nastaju i funkcionišu i kako se održavaju posredstvom medija, popularne kulture i u svakodnevnoj komunikaciji, kao i kako stereotipi mogu da se menjaju i kako su povezani sa tolerancijom i promocijom različitosti. Profesor Popadić je objasnio razliku između predrasuda (uopšteno osećanje), stereotipa (uopšteno verovanje) i diskriminacije (ponašanje) i naveo šta su, po različitim teorijama, uzroci stereotipa - etnocentrizam i podela na „nas" i „njih"; stereotip, kao rezultat odnosa između dve grupe, pri čemu sadržaj stereotipa zavisi od dva odnosa: od razlike u statusu među grupama i od postojanja saradnje-sukoba. Kroz studiju slučaja (odnos saradnje između dve države i odnos sukoba zbog političkog neslaganja te dve države) je pokazao kako nastaju stereotipi i ulogu medija u tome. Objasnio je i ključnu ulogu medija, kao sredstava masovne komunikacije, u smanjenju stereotipa i predrasuda, koji treba svojim izveštavanjem o drugim etničkim grupama, uz uvažavanje njihovih različitosti, da doprinesu povećanju tolerancije, razumevanju i prihvatanju različitosti.

Cilj drugog, praktičnog dela radionice, kog su vodili Boban Trajković, TV novinar PG Mreža, i Tatjana Novčić-Matijević, urednica za kulturu, Radio Novi Sad, bio je da se novinarima omogući da na praktičnim primerima saznaju šta je dobra, a šta loša novinarska praksa u proizvodnji ovakvih programa. Novinari su imali priliku da vide i čuju primere televizijskog i radijskog izveštavanja o ovoj temi, da ih zajednički analiziraju i komentarišu. Gledajući i diskutujući TV priloge sa Kosova i juga Srbije, kao i radio priloge iz multietničke Vojvodine, novinari su, zajedno sa trenerima, došli do zaključka da je priča o pojedincu i njegovom svakodnevnom životu, način izveštavanja koji je dobar put za suzbijanje stereotipa i predrasuda u društvu.

Sumirajući ono o čemu se govorilo na radionici, prof. Milivojević je prisutnim novinarima poručila da razbijanje stereotipa nije lak posao, ali da misija medija jeste da imaju kritički odnos prema stvarnosti, što podrazumeva kritičku distancu prema onome o čemu se izveštava, a to isključuje svesno „recikliranje" stereotipa. Ona je istakla da mediji treba da obezbede raznovrsnost različitih predstava o svima nama koji živimo u jednom društvu, bogatstvo i mogućnost šansi da se u javnoj zajedničkoj debati svi čujemo i vidimo.

Učešćem u ovoj radionici, koja je uključila i teorijski i praktični pristup izveštavanju o kulturnim različitostima etničkih manjina, novinari su imali priliku da razumeju načine na koji se etnički stereotipi stvaraju i osnažuju kroz lanac u kome učestvuju i mediji i novinari i publika, da čuju i diskutuju o tome kako se stereotipi prevazilaze, koja je njihova odgovornost u tome, kao i da  međusobno razmene iskustva i mišljenja o tome kakav bi način izveštavanja o ovim temama bio adekvatniji. Novinari ANEM-ovih stanica su bili veoma zainteresovani za temu radionice, potvrđujući potrebu da se postojeći način izveštavanja o kulturnim različitostima etničkih manjina unapredi, čemu je posvećen ceo ANEM-ov projekat „Premošćavanje razlika".

Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije kroz projekat "Podrška civilnom društvu" kojim rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a realizuje GOPA Consultants.

 

Sadržaj ovog prikaza je isključivo odgovornost ANEMa i on ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije.

Prezentacija Snježane Milivojević - uvod
Prezentacija Snježane Milivojević - analiza medijske ponude
Prezentacija Snježane Milivojević - Fokus grupe/novinari
Prezentacija Snježane Milivojević - Fokus grupe/publika
Prezentacija Dragana Popadića - Stereotipije
Prezentacija Bobana Trajkovića

  • Foto: MC Beograd

  • Foto: MC Beograd

  • Foto: MC Beograd

  • Foto: MC Beograd

  • Foto: MC Beograd

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs