Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Radionice

22. 12. 2011

Radionica za članove ANEMa

Radionica za članove ANEMa održana je 22. decembra 2011. godine u prostorijama NUNSa u Beogradu. Tri osnovne teme o kojima se na ovoj radionici govorilo su: Primena Zakona o oglašavanju - sa posebnim osvrtom na pravila o političkom oglašavanju; Medijska strategija i izmene u procesu digitalizacije; primena Zakona o autorskom i srodnim pravima - tarife kolektivnih organizacija i košuljice emitovanih muzičkih dela i fonograma. Panelisti radionice bili su Slobodan Kremenjak, ANEMov advokat, Saša Mirković, Predsednik ANEMa i Ksenija Golubović-Filipović, advokat, advokatska kancelarija "Živković&Samardžić".

Radionica je organizovana za ANEMove članove, a prisustvovalo joj je 15 predstavnika 12 ANEMovih stanica: Radio City, Niš; Radio Paraćin, Paraćin; Radio Kikinda, Kikinda; Radio Far, Alibunar; Radio Em, Knjaževac; Radio Požega, Požega; RTV OK, Kovačica; RTK, Kragujevac; RTV Kladovo, Kladovo; RTV Šumadija, Aranđelovac; RTV Kruševac, Kruševac i Timočka televizija i radio iz Zaječara. Cilj ove radionice je bio da se predstavnicima ANEMovih stanica omogući da razjasne dileme koje imaju u primeni dva navedena zakona (Zakona o oglašavanju - posebno odredaba o pravilima političkog oglašavanja i Zakona o autorskom i srodnim pravima), kao i da se upoznaju sa rešenjima nedavno usvojene Medijske strategije i izmenama u procesu digitalizacije, bitnim za njih. Ova radionica je bila i prilika da se međusobno razmene mišljenja i da se razgovara i o drugim temama i problemima sa kojima se ANEMove stanice suočavaju.

Advokat Ksenija Golubović-Filipović je prisutnima govorila o opštim pravilima oglašavanja, a posebno o pravilima političkog oglašavanja, dajući uputstva i savete emiterima kako da ih pravilno primenjuju u predizbornoj kampanji. Stanicama je predstavila pravni okvir kojim je regulisano pitanje oglašavanja političkih stranaka - Zakon o oglašavanju, Zakon o izboru narodnih poslanika, Zakon o radiodifuziji i Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera), Opšte obavezujuće uputstvo radio i televizijskim stanicama (emiterima) za ponašanje u predizbornoj kampanji koje se donosi posebno pred svake izbore, objašnjavajući značenje konkretnih odredbi tih akata i prava i obaveze koje za emitere proizilaze iz njih. Neka od pitanja koja su bila posebno obrađena u diskusiji: oglašavanje državnih organa i organizacija; sponzorstvo u kontekstu političkog oglašavanja; oglašavanje političkih organizacija; pravila predstavljanja političkih partija; poštovanje izborne tišine, zabrana prikrivene propagande, pravila objavljivanja istraživanja javnog mnenja i dr. Ona je ukazala i na različitost obaveza komercijalnih emitera i emitera koji su javna preduzeća, a na koja se shodno primenjuju pravila koja važe za javni servis. Posebno je naglasila da će RRA, kao i pred svake izbore, doneti Opšte obavezujuće uputstvo radio i televizijskim stanicama (emiterima) za ponašanje u predizbornoj kampanji, koje će objaviti na svom web sajtu, a koga emiteri moraju da se pridržavaju, pored već navedenih pravila.

Nedavno usvojena Medijska strategija i izmene u procesu digitalizacije, činili su drugu temu radionice. Sasa Mirković, predsednik ANEMa je, kada je reč o Medijskoj strategiji, govorio o izlasku države iz medija, o rešenju formiranja regionalnih javnih servisa - šta to znači za funkcionisanje medijskog sektora, koji su problematični aspekti ovog rešenja (nepoznat način finansiranja ovih javnih servisa, izbor medija koji će dobiti status regionalnih javnih servisa, nedostatak mehanizama za ostvarivanje nezavisnosti uređivačke politike ovih servisa i dr.), kao i o pitanju dodele budžetskih sredstava i načinima kontrole državne pomoći. Mirković je ukazao na nedavne poteze Vlade koji nagoveštavaju probleme u implementaciji Strategije - Predlog budžeta za 2012. godinu, koji sadrži odluku o izdvajanju 368 miliona dinara direktno medijima - budžetskim korisnicima, pre svega JP Agenciji Tanjug, što dovodi u pitanje spremnost vlasti da poštuje rešenje iz Strategije da se sredstva namenjena medijima raspoređuju putem projektnog finansiranja i u skladu sa javnim interesom, kao i Predlog zakona o kinematografiji, kojim se, protivno Strategiji, stvara dodatna kolizija zakona,  i koji može da ima ozbiljne posledice na funkcionisanje regulatornih tela, kao i medija i sektora elektronskih komunikacija. Govoreći o procesu digitalizacije, advokat Slobodan Kremenjak je rekao da je upravo tog dana pokrenuta javna rasprava o izmenama Strategije i Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog signala, koja će trajati do 5. januara 2012. godine. On je ukratko upoznao prisutne sa predviđenim izmenama u sprovođenju procesa digitalizacije, ističući posebno da je krajnji rok za sprovođenje digitalizacije odložen do daljnjeg; da je ideja o switch off-u u jednom danu, koja je bila nametnuta zbog nedostatka frekvencija, zamenjena je idejom o sprovođenju digitalizacije po fazama, što je sada omogućeno zbog oslobađanja pojedinih frekvencija usled gašenja jednog broja emitera; da je najavljeno skoro puštanje u rad probne pilot mreže. Stanice su, takođe, dobile bliže informacije o tome koje benefite, obaveze i troškove mogu da očekuju u ovom procesu, a savetovano im je da sačekaju sa nabavkom opreme, s obzirom da se proces odlaže.

Treća oblast o kojoj se govorilo na radionici se odnosila na primenu Zakona o autorskom i srodnim pravima, s posebnim osvrtom na tarife kolektivnih organizacija i "košuljice" emitovanih muzičkih dela i fonograma. U ovom delu razgovaralo se o načinu na koji se tarife kolektivnih organizacija utvrđuju. S tim u vezi, stanice su informisane o aktivnostima ANEMa kao reprezentativnog udruženja emitera koje učestvuje u pregovorima o utvrđivanju tarifa kolektivnih organizacija, kao i o tome dokle se stiglo u  tim postupcima. Jedinstvena tarifa OFPS-a i PI-ja je i dalje u postupku pred Komisijom za autorsko i srodna prava, a ANEM je u avgustu dostavio Komisiji svoje primedbe na predlog te tarife, nakon čega Komisija treba da donese svoje mišljenje o predlogu jedinstvene tarife ove 2 organizacije. Što se tiče tarife Sokoja, posle  neuspelih pregovora u 2010, Komisija je u avgustu 2011. dala negativno mišljenje o predlogu tarife Sokoja, usvajajući primedbe ANEM-a, nakon čega su vođeni ponovni pregovori koji nisu doveli do sporazuma, zbog neprihvatljivih zahteva Sokoja. Komisija je nedavno dala pozivno mišljenje na predlog tarife Sokoja, koja je naročito nepovoljna za male stanice, jer je povećana visina minimalne naknade koju plaćaju stanice sa malim prihodima. Stanice su informisane da će ANEM, s tim u vezi, preduzeti pravne mere da zaštiti interese svog članstva. U vezi sa dostavljanjem "košuljica" kolektivnim organizacijama, stanicama su dati saveti na koji način treba da ispunjavaju ovu svoju zakonsku obavezu, da ne bi snosili zakonske posledice njenog neispunjavanja. Takođe, sa njima je razgovarano i o problemima koje emiteri imaju prilikom ispunjavanja ovih obaveza.

Na radionici se pričalo se i o problemima koje emiteri imaju sa kablovskim operatorima, zbog  nepostojanja regulacije ovog važnog pitanja.

Nakon radionice, svi predstavnici stanica su se složili da im je učešće na njoj bilo veoma značajno i korisno, a da su teme o kojima se govorilo bile izuzetno aktuelne. Kada je reč o izboru i kvalitetu predavača, načinu obrade tema i dobijenih odgovora na tražena pitanja i kvalitetu debate, učesnici radionice su ih ocenili kao odlične, ističući da im se posebno dopala interaktivnost i dinamičnost diskusije. Ova radionica je pokazala da su ovakvi događaji potrebni članovima ANEMa, kako bi bili u toku sa aktuelnim promenama medijske regulative koje mogu značajno uticati na njihov rad, ali i kao prilika za razgovor o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju u svom radu, a koji se posebno odnose na primenu propisa.

Održavanje ove radionice je omogućio Civil Rights Defenders.

 

 

Prezentaciju o oglašavanju pogledajte ovde

  • Foto: ANEM

  • Foto: ANEM

  • Foto: ANEM

  • Foto: ANEM

  • Foto: ANEM

  • Foto: ANEM

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs