Home  /  Medijska scena  /  Arhiva vesti do septembra 2011.

16. 08. 2011

DRASTIČNO PADAJU TIRAŽI NOVINA

U prvom polugodištu ove godine kriza značajno pogodila pisane medije u Srbiji

Beograd, 16.08.2011. (Večernje Novosti) - Ekonomska kriza, obarajući standard građana u Srbiji, doprinela je da i prodaja novina osetno padne. Jedina oditorska kuća kod nas, "ABC Srbija", u analizi šestomesečnog kretanja tiraža ukazuje da je pad (u poređenju sa prvim polugodištem prošle godine), čak 6,5 procenata, ili da je osam dnevnih novina odštampano u tiražu manjem za oko 400.000 primeraka! Ako se tome doda da pojedine novine ne žele oditovanje, na osnovu saznanja moglo bi se tvrditi da je taj pad veći i ozbiljniji.

Prema podacima "ABC Srbija", u prvom polugodištu ove godine najmanji pad među većim glasilima imaju "Večernje novosti" - 4,5 odsto, a najveći "Pravda" - 33 odsto...

Očigledno je da štampana glasila sve više trpe pad standarda. Ako bi se tome dodali i drugi problemi - najniže cene novina u regionu, osetan pad priliva od marketinga, rascepkana prodajna mreža, nedovršene ili neuspele privatizacije, sve veća upotreba interneta, neodređena politika države prema medijima - onda je lako zaključiti da je kriza ozbiljno uzdrmala medijske kuće i da će bitka za oporavak poduže potrajati.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs