Home  /  Medijska scena  /  U fokusu

05. 02. 2000

Nacrt zakona o oglašavanju

5. Javnost rada Agencije i sudska kontrola

u ovom delu obuhvaćeno je sledeće:

1. Javnost rada
2. Sudska kontrola

III. DOZVOLA ZA EMITOVANJE PROGRAMA

1. Pojam dozvole i imaoci dozvole

u ovom delu obuhvaceno je sledece:

1. Principi izdavanja dozvole
2. Dozvola za emitovanje programa
3. Kablovsko i satelitsko emitovanje
4. Imalac dozvole za emitovanje programa
5. Subjekti koji ne mogu biti imaoci dozvole
6. Emiter
7. Ustanove javnog radiodifuznog servisa
8. Vrste emitera prema sadržaju radio i televizijskog programa
9. Neprenosivost i neotudivost dozvole
10. Željena zona servisa (opsluživanja)
11. Zajednicko korišcenje radio frekvencije

3. Postupak izdavanja dozvole

u ovom delu obuhvaceno je sledece:

1. Javni konkurs
2. Oglas za javni konkurs
3. Depozit
4. Prijava na javni konkurs
5. Postupanje Agencije po podnetim prijavama
6. Prigovor na odluku Agencije
7. Registar izdatih dozvola za emitovanje programa
8. Pocetak emitovanja programa
9. Vracanje depozita
10. Izdavanje dozvole na zahtev emitera
11. Važenje i produženje važenja dozvole za emitovanje programa
12. Dozvola za emitovanje programa sa kracim rokom važenja
13. Prestanak važenja dozvole za emitovanje programa pre isteka vremena na koje je izdata
14. Postupak oduzimanja dozvole
15. Oduzimanje dozvole za emitovanje programa kao mera za povredu obaveza emitera
16. Prestanak važenja dozvole za emitovanje programa protekom roka na koji je izdata
17. Izmena uslova utvrdenih u dozvoli za radiodifuznu stanicu

4. Naknada za emitovanje programa

u ovom delu obuhvaceno je sledece:

1. Obaveza placanja naknade
2. Izuzetak od obaveze placanja naknade za emitovanje programa

IV.OPŠTI PROGRAMSKI STANDARDI

u ovom delu obuhvaceno je sledece:

1. Opšte obaveze emitera u odnosu na programske sadržaje
2. Obaveza identifikacije
3. Umrežavanje
4. Pristup najvažnijim dogadajima
5. Emitovanje na sopstevnom jeziku
6. Sopstvena produkcija
7. Kvote nezavisnih produkcija
8. Odgovornost emitera

V. JAVNI RADIODIFUZNI SERVIS

u ovom delu obuhvaceno je sledece:

1. Nosioci javnog radiodifuznog servisa
2. Ostvarivanje opšteg interesa u oblasti javnog radiodifuznog servisa
3. Obaveze nosilaca javnog radiodifuznog servisa u ostvarivanju opšteg interesa
4. Posebne obaveze pri proizvodnji i emitovanju informativnog programa
5. Finansiranje javnog radiodifuznog servisa
6. Radio-televizijska pretplata
7. Oslobadanje od obaveze placanja pretplate
8. Visina i nacin placanja pretplate
9. Obaveze u odnosu na željenu zonu servisa (opsluživanja)
10. Radiodifuzna ustanova Srbije
11. Organi Radiodifuzne ustanove Srbije
12. Upravni odbor
13. Nacin rada Upravnog odbora
14. Poslovi Upravnog odbora
15. Generalni direktor
16. Revizija
17. Programski odbor
18. Statut Radiodifuzne ustanove Srbije
19. Radiodifuzna ustanova Vojvodine
20. Radio i/ili televizijske stanice civilnog sektora
21. Radio i/ili televizijske stanice lokalnih i regionalnih zajednica

VI. SPRECAVANJE NEDOZVOLJENE MEDIJSKE KONCENTRACIJE

u ovom delu obuhvaceno je sledece:

1. Postojanje medijske koncentracije
2. Nedozvoljena medijska koncentracija
3. Izdavanje dozvole za emitovanje programa i nedozvoljena medijska koncentracija
4. Prijava promene vlasnicke strukture emitera

VII. REKLAMIRANJE I SPONZORSTVO

1. Reklamiranje i tv-kupovina

u ovom delu obuhvaceno je sledece:

1. Dozvoljenost reklama i tv-kupovine
2. Nacin emitovanja reklama
3. Politicko reklamiranje
4. Posredništvo u reklamiranju
5. Vreme trajanja reklama


2. Sponzorstvo

u ovom delu obuhvaceno je sledece:

1. Pojam
2. Oznacavanje sponzorisanog programa
3. Zabrana uticaja sponzora na sadržaj i vreme programa

VIII. KAZNENE ODREDBE

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs