Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

07. 07. 2014

Pedeset drugi monitoring izveštaj ANEMa

MEDIJSKA SCENA SRBIJE U MAJU 2014 I SUMIRAN NALAZ MONITORING TIMA O SRPSKOJ MEDIJSKOJ SCENI U PERIODU JANUAR - APRIL 2014

A. UVOD - Medijska scena Srbije u prva četiri meseca 2014:

Prema nalazu monitoring tima, u prva četiri meseca ove godine nivo ostvarenosti medijskih sloboda značajno se smanjio. Obrazlažući takvu svoju ocenu, autori Izveštaja navode koja važna pitanja i problemi su i dalje ostali nerešeni, i obrađuju karakteristična dešavanja na medijskoj sceni u tom periodu. Posebno se bave slučajem uklanjanja video sadržaja sa YouTube-a koji su na satiričan način prikazivali akciju spasavanja ljudi iz snežne vejavice u blizini sela Feketić, kao i navodnim mobingom kojem je  jedna novinarka bila izložena u vezi sa akcijom Feketić"; bave se i javnim konkursom RRA za dodelu dozvole za emitovanje TV programa na celoj teritoriji Republike Srbije koji je imao brojne nedostatke i zbog kog je taj regulator bio izložen velikom pritisku; analiziraju i slučaj koji je ukazao na neke slabosti samoregulatornog tela - Saveta za štampu. Kao pozitivna dešavanja, koja, nažalost, nisu uspela da promene opštu nezadovoljavajuću ocenu medijske situacije u tom periodu, autori izdvajaju i analiziraju dve odluke Ustavnog suda kojima su sporne odredbe Zakona o kinematografiji i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina proglašene neustavnim, što može doprineti očuvanju nezavisnosti regulatornih tela u oblasti radiodifuzije (Zakon o kinematografiji), kao i većoj zaštiti manjinskih medija i javnih radiodifuznih servisa od političkih uticaja i mešanja u uređivačku politiku, zaštiti prava samih nacionalnih manjina na informisanje, kao i bržoj realizaciji privatizacije medija (Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina); ukazuju i na značajan napredak u saradnji reprezentativnog udruženja emitera sa kolektivnim organizacijama za zaštitu autorskog i srodnih prava, ostvaren zaključenjem Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada sa OFPS i PI i Protokola o saradnji sa Sokojem, koji su olakšali položaj emitera regulišući pitanje njihovih finansijskih obaveza prema tim kolektivnim organizacijama na povoljan način.

B. MEDIJSKA SCENA SRBIJE U MAJU 2014:

Ni mesec maj nije doneo očekivane i neophodne promene medijskom sektoru. Kako rezultati monitoringa procesa usvajanja novih zakona pokazuju, medijski zakoni ne samo da nisu usvojeni već se nacrti novog Zakona o javnom informisanju i medijima i novog Zakona o elektronskim medijima i dalje nalaze u fazi usklađivanja sa nadležnim direktoratima Evropske komisije. Nacrt novog Zakona o javnim medijskim servisima, u delu koji se tiče finansiranja javnih medijskih servisa, još uvek je u fazi internog usaglašavanja, pre svega sa Ministarstvom finansija. Zbog odlaganja usvajanja medijskih zakona, nikakvih aktivnosti nije bilo ni u oblasti privatizacije medija a, prema mišljenju autora, nije ih realno ni očekivati pre usvajanja tih zakona.

Međutim, u ovom mesecu nisu izostali slučajevi mogućih povreda slobode izražavanja. Autori u istoimenom delu Izveštaja obrađuju četiri slučaja u kojima analiziraju povrede prava i sloboda novinara i medija, i to: zastrašivanje novinarke iz Kuršumlije napadom na njenu imovinu; smenu šefa deska „Večernjih novosti" bez obrazloženja, nakon kritika koje je, gostujući na RTS-u, izrekao na račun premijera i pojedinih ministara, kao i moguć slučaj pretnji i mobinga nad zaposlenima u Radio Subotici, za koje zaposleni optužuju v.d. direktora tog medija - autori u analizama oba ova slučaja ukazuju na potrebu i važnost završetka privatizacije medija; podnošenje krivične prijave protiv urednika informativnog portala Ruma zbog navodnog izazivanja panike objavljivanjem teksta na tom portalu. Od sudskih postupaka u ovom periodu autori analiziraju sam slučaj i tužbu za naknadu nematerijalne štete koju je podnelo troje lica protiv Bečejskog udruženja mladih, osnivača portala MojBečej.rs, zbog duševnih bolova nanetih objavljivanjem informacija na tom portalu - ovaj slučaj je interesantan zbog mogućnosti da sud u tom postupku da odgovore na sporna pitanja u vezi sa primenom osnova za odbijanje objavljivanja odgovora.

U delu Izveštaja - implementacija postojećih zakona, autori se bave primenom Zakona o radiodifuziji, odnosno odlukom Saveta RRA o predstavci u vezi sa gostovanjem višestruko osuđivanog Kristijana Golubovića u programima gotovo svih nacionalnih komercijalnih TV emitera.

Rad nadležnih organa - analiziran je rad regulatornog tela RRA - preporuka RRA Vladi Srbije da u određenom periodu oslobodi emitere iz područja pogođenih poplavama od plaćanja naknade za emitovanje RTV programa, kao i obaveštenje RRA RTV stanicama o načinu emitovanja programa u vreme trajanja dana žalosti zbog žrtava poplava, povodom kog su kablovski operatori u vreme trajanja dana žalosti iz svoje programske ponude neovlašćeno i nezakonito isključili gotovo sve strane kanale; rad državnih organa: Narodne skupštine - odnos parlamenta prema nezavisnim institucijama; Zaštitnika građana - analiza njegovog Redovnog godišnjeg izveštaja za 2013, posebno delova koji su bitni za medije: navoda o dve negativne pojave - kоntrоli mеdiја i tаblоidizаciјi držаvе, kao i navoda o postignućima i manjkavostima u pogledu ostvarivanja medijskih sloboda; Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - analiza redovnog Godišnjeg izveštaja o sprovođenju zakona iz njegove nadležnosti, posebno delova koji se odnose na pristup informacijama od javnog značaja, kao bitnih za medije; Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal - autori se bave reakcijom Tužilaštva na hakerske napade na Internet sajtove koji su prenosili kritičke tekstove o reakciji države u vanrednoj situaciji, s jedne strane, kao i reakcijom tog organa na komentare na društvenim mrežama o broju mrtvih u poplavama, s druge strane.

Proces digitalizacije - autori se bave dobrim stranama proširenja Inicijalne mreže za emitovanje digitalnog TV signala, ali ujedno ukazuju i na nedostatke u sprovođenju procesa digitalizacije koji  moraju biti što pre otklonjeni radi okončanja tog procesa u planiranom roku.

U Zaključku Izveštaja, autori ukazuju na najvažnije probleme u medijskom sektoru koji medijsku situaciju čine i dalje nepovoljnom.

Pedeset drugi Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravnog odeljenja ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić", u saradnji sa ANEM-om. Ovde ga možete preuzeti, u celosti ili u delovima, klikom na izabranu sekciju dole.

  

CRD
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala organizacija Civil Rights Defenders. 
 
 
 
Izneti stavovi u ovom Izveštaju pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Civil Rights Defenders-a. 
 
 
FOD
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. 
 
 
 
 
Izneti stavovi u ovom Izveštaju pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. 
 
 

A. UVOD - MEDIJSKA SCENA SRBIJE U PRVA ČETIRI MESECA 2014.
B. I SLOBODA IZRAŽAVANJA U MAJU 2014.
B. II MONITORING IMPLEMENTACIJE POSTOJEĆIH PROPISA U MAJU 2014.
B. III MONITORING PROCESA USVAJANJA NOVIH ZAKONA U MAJU 2014.
B. IV MONITORING RADA NADLEŽNIH REGULATORNIH TELA I DRŽAVNIH ORGANA U MAJU 2014.
B. V PROCES DIGITALIZACIJE U MAJU 2014.
B. VI PROCES PRIVATIZACIJE U MAJU 2014.
B. VII ZAKLJUČAK - MAJ 2014.
Ovde preuzmite CEO MONITORING IZVEŠTAJ br. 52

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs