Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Radionice
ANEMova RADIONICA ZA ČLANICE

27. 01. 2011

ANEMova RADIONICA ZA ČLANICE

„Finansiranje medija iz budžetskih sredstava i medijsko tržište"    Ovu aktivnost je podržao Civil Rights Defenders Način na koji većina lokalnih samouprava ...

[detaljnije]

ANEM RADIONICA ZA ČLANICE „Zakon o javnom informisanju u praksi”

09. 11. 2010

ANEM RADIONICA ZA ČLANICE „Zakon o javnom informisanju u praksi”

 Ovu aktivnost je podržao Civil Rights Defenders   Za elektronske medije, Zakon o javnom informisanju, pored Zakona o radiodifuziji, predstavlja osnovni pravni okvir ...

[detaljnije]

RADIONICA ZA ČLANICE ANEMA: Predstojeća digitalizacija i njene implikacije na ANEMove lokalne i regionalne stanice – kako opstati?

20. 05. 2010

RADIONICA ZA ČLANICE ANEMA: Predstojeća digitalizacija i njene implikacije na ANEMove lokalne i regionalne stanice – kako opstati?

  ANEM je 20. maja 2010. godine održao radionicu za svoje članice pod nazivom „Predstojeća digitalizacija i njene implikacije na ANEMove lokalne i regionalne stanice ...

[detaljnije]

Izveštaj sa ANEM radionice „Napredak u poslovanju kroz korišćenje Interneta i online medija“

28. 04. 2010

Izveštaj sa ANEM radionice „Napredak u poslovanju kroz korišćenje Interneta i online medija“

  Radeći na podizanju kapaciteta svojih stanica, ANEM je 28. aprila 2010. godine organizovao radionicu pod nazivom „Napredak u poslovanju kroz korišćenje Interneta ...

[detaljnije]

IZVEŠTAJ SA ANEM RADIONICE „PRIMENA PRAVILA ZAKONA O OGLAŠAVANJU“

30. 03. 2010

IZVEŠTAJ SA ANEM RADIONICE „PRIMENA PRAVILA ZAKONA O OGLAŠAVANJU“

  Želeći da doprinese podizanju kapaciteta svojih stanica, ANEM je 30. marta 2010. godine organizovao radionicu pod nazivom „Primena pravila Zakona o oglašavanju" ...

[detaljnije]

ANEM radionica za članice: Bolje razumevanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

17. 02. 2010

ANEM radionica za članice: Bolje razumevanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Druga ANEMova radionica u 2010. godini, pod nazivom „Bolje razumevanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja", održana je u prostorijama NUNSa u ...

[detaljnije]

ANEM Radionica za članice: Istraživačko novinarstvo – pravni aspekti, prednosti i rizici

27. 01. 2010

ANEM Radionica za članice: Istraživačko novinarstvo – pravni aspekti, prednosti i rizici

Prošlu, 2009. godinu, karakteriše niz izmena propisa koji su od uticaja na rad medija, među kojima su najvažnije - izmene Zakona o javnom informisanju i Krivičnog zakonika ...

[detaljnije]

ANEMOVA TREĆA RADIONICA ZA ČLANICE: IZAZOVI PRIVATIZACIJE MEDIJA

24. 06. 2009

ANEMOVA TREĆA RADIONICA ZA ČLANICE: IZAZOVI PRIVATIZACIJE MEDIJA

  ANEM je, uz podršku USAIDa i IREXa, organizovao i treću radionicu za svoje članice, želeći da doprinese poboljšanju njihovog položaja na medijskom tržištu. Cilj ...

[detaljnije]

ANEM RADIONICA: IMPLIKACIJE MONITORINGA SADRŽAJA PROGRAMA I POŠTOVANJA PRAVILA O OGLAŠAVANJU, KOJI SPROVODI RRA- UPUTSTVO ZA STANICE

05. 06. 2009

ANEM RADIONICA: IMPLIKACIJE MONITORINGA SADRŽAJA PROGRAMA I POŠTOVANJA PRAVILA O OGLAŠAVANJU, KOJI SPROVODI RRA- UPUTSTVO ZA STANICE

   Nastavljajući serijal radionica za svoje članice, ANEM je, uz podršku USAIDa i IREXa, održao  drugu radionicu, na kojoj su ANEMovi emiteri upoznati sa posledicama ...

[detaljnije]

RADIONICA ZA ANEM ČLANICE: „MOGUĆI NAČINI PREVAZILAŽENJA EFEKATA KRIZE - KAKO POSTIĆI FINANSIJSKU STABILNOST U PERIODU EKONOMSKE KRIZE“

30. 04. 2009

RADIONICA ZA ANEM ČLANICE: „MOGUĆI NAČINI PREVAZILAŽENJA EFEKATA KRIZE - KAKO POSTIĆI FINANSIJSKU STABILNOST U PERIODU EKONOMSKE KRIZE“

  Radeći u interesu svojih članica, a podstaknut alarmantnim informacijama iz samih stanica, ANEM je u Beogradu, 28. i 29.04.2009, uz pomoć USAID i IREX Srbija ...

[detaljnije]

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs