ANEM :: Konkursi http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/rss.html Lista vesti sr http://www.anem.org.rs/img/logo.png ANEM :: Konkursi http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/rss.html Konkurs za novinarsku nagradu Tanja Stanković-Boškov - Rok:15.11.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/16080/Konkurs+za+novinarsku+nagradu+Tanja+Stankovi%C4%87-Bo%C5%A1kov+-+Rok%3A15.11.2014..html (Beta, NUNS) - Konkurs za dodelu nagrade za ekonomsko novinarstvo "Tanja Stanković-Boškov", danas su raspisali beogradski dnevni list "Danas" i Narodna banka Srbije.Za tu nagradu m

(Beta, NUNS) - Konkurs za dodelu nagrade za ekonomsko novinarstvo "Tanja Stanković-Boškov", danas su raspisali beogradski dnevni list "Danas" i Narodna banka Srbije.

Za tu nagradu mogu konkurisati novinari do 35 godina starosti, specijalizovani za ekonomsko novinarstvo, iz štampanih glasila Srbije.

Kandidate za magradu koja se sastoji od plakete i 150.000 dinara, mogu da predlažu redakcije, finansijske institucije i pojedinci.

Rok za podnošenje predloga je 15. novembar.

Uz predlog je neophodno dostaviti najmanje tri objavljena teksta iz oblasti ekonomskog novinarstva.

Obrazložene predloge i tekstove treba dostaviti redakciji lista "Danas", glavnom uredniku Zoranu Panoviću, Beograd, Alekse Nenadovića br. 9-23/V.

Nagrada u znak sećanja na preminulu novinarku lista "Danas" Tanju Stanković-Boškov ustanovljena je radi podsticanja mladih novinara koji prate ekonomske oblasti da stiču i proširuju znanja iz te oblasti.

Oluku o dodeli nagrade "Tanja Stanković-Boškov" većinom glasova donosi petočlani žiri koji su imenovali Narodna banka Srbije I Redakcija lista "Danas".

Nagrada će biti uručena 3. decembra, na dan kada je novinarka Tanja Stanković-Boškov objavila svoj poslednji tekst.

 

]]>
Wed, 23 Apr 2014 16:46:15 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/16080/Konkurs+za+novinarsku+nagradu+Tanja+Stankovi%C4%87-Bo%C5%A1kov+-+Rok%3A15.11.2014.
CEI SEEMO Nagrada za zasluge u istraživačkom novinarstvu – Rok: 30. maj 2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/16061/CEI+SEEMO+Nagrada+za+zasluge+u+istra%C5%BEiva%C4%8Dkom+novinarstvu+%E2%80%93+Rok%3A+30.+maj+2014..html Centralnoevropska inicijativa (Central European Initiative - CEI) i Medijska organizacija Jugoistočne Evrope (South East Europe Media Organisation - SEEMO), u specijalnom partnerstvu sa Fondacijom Kon

Centralnoevropska inicijativa (Central European Initiative - CEI) i Medijska organizacija Jugoistočne Evrope (South East Europe Media Organisation - SEEMO), u specijalnom partnerstvu sa Fondacijom Konrad Adenauer (KAS), raspisale su poziv za prijave za 2014. godinu za CEI SEEMO Nagradu za izuzetne zasluge u istraživačkom novinarstvu. Poziv je podeljen u dve sekcije:

SEKCIJA 1 - Profesionalni novinari - Nagrada 4.000 EUR

SEKCIJA 2 - Mladi profesionalni novinari (do 30 godina) - Nagrada 1.000 EUR

Cilj nagrade je da iskaže poštovanje radu istraživačkih novinara i njihovom doprinosu istraživačkom novinarstvu uprkos teškim uslovima pod kojima rade.

Prijave će razmatrati međunarodni žiri sastavljen od uglednih novinara i medijskih eksperata iz regiona, uključujući i neke od ranijih dobitnika ove nagrade.

Svečanost dodele nagade će se održati tokom Medijskog foruma Jugoistočne Evrope (South East Europe Media Forum - SEEMF) koji će biti održan u Skopju, Makedoniji, 16 i 17. oktobra 2014.

KRITERIJUMI ZA PRIJAVE

Konkurs je otvoren za državljane svih 18 država članica CEI: Albanije, Austrije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Italije, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Poljske, Rumunije, Srbija, Slovačke, Slovenije i Ukrajine.

Prihvataju se radovi iz štampe, sa radija, televizije i Internet medija.

Sekcija 1: kandidati treba da se aktivno bave istraživačkim novinarstvom u protekle dve godine i treba da su i dalje aktivni u novinarstvu. Ocenjivaće se dva novinarska rada.

Sekcija 2: kandidati treba da su uključeni u istraživačko novinarstvo čak i u kontekstu trening aktivnosti koje organizuju škole/univerziteti, i, kao rezultat, treba da su objavili barem jednu istraživačku priču koja je u skladu sa svim profesionalnim standardima. Ocenjivaće se jedan novinarski rad.

Načini podnošenja radova

Nije dozvoljeno da novinar nominuje sam sebe. Kandidate treba da nominuju ugledni pojedinci, novinarske i medijske organizacije, medijske kompanije, organizacije civilnog društva, novinarske škole i univerziteti, sindikati i druge društvene organizacije iz zemalja za koje je konkurs otvoren.

Nominator treba da napiše pismo preporuke i da informiše nominovanog da bi se obezbedila sva neophodna dokumentacija za prijavu na konkurs.

Potrebna dokumentacija (sva u digitalnom obliku)

1. Popunjen prijavni formular (dostupan na www.cei.int).

2. Biografija (CV) na engleskom, prema Europass formatu (PDF fajl).

3. Sažetak na engleskom kandidatovog rada i zasluga tokom dve godine koje prethode roku za podnošenje prijava na ovaj poziv, uključujući detalje o medijima koji su objavili priče (1-2 strane, PDF fajl).

4. Treba podneti kompletne novinarske radove (dva za Sekciju 1, jedan za Sekciju 2). Ako je rad objavljen u štampanom mediju, zahteva se skenirana verzija ili PDF fajl originalno objavljenog rada. Za radove emitovane na radiju i televiziji, treba poslati audio/video fajla i skript ili scenario (prihvataju se linkovi za download). Za Internet medije, zahteva se PDF publikacije. Materijal pripremljen na lokalnom jeziku treba da prati prevod ili obimniji synopsis na engleskom.

KRITERIJUMI ZA ODABIR

Žiri će uzeti u obzir relevantnost tema obrađenih u novinarskim radovima, koje treba da su usredsređene na zemlje za koje je ovaj konkurs otvoren, kao i kvalitet izveštavanja u smislu dokumentacije, podataka, pisanja i produkcije. Takođe će biti evaluiran lični rizik koji je novinar preuzeo obavljajući svoj posao, kao i uticaj na društvo poruka koje novinarski radovi nose.

ROK ZA PRIJAVE

Aplikacije moraju da se podnesu e-mejlom do petka, 30. maja 2014. (23.59 CEST) na adresu press@cei.int .

Sav prateći material treba poslati u digitalnom obliku. Nominator i nominovani treba da obezbede kompatibilnost dokumenata sa IT sistemima koji su u opštoj upotrebi. Dakle, preferiraju se univerzalni formati fajlova, kao što je PDF. 

Više informacija i prijavni formular možete preuzeti sa stranice CEI.

 

]]>
Thu, 17 Apr 2014 10:56:02 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/16061/CEI+SEEMO+Nagrada+za+zasluge+u+istra%C5%BEiva%C4%8Dkom+novinarstvu+%E2%80%93+Rok%3A+30.+maj+2014.
TRENING ZA NOVINARE - BORBA PROTIV KORUPCIJE U SEKTORU BEZBEDNOSTI - Rok:15.4.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/16013/TRENING+ZA+NOVINARE+-+BORBA+PROTIV+KORUPCIJE+U+SEKTORU+BEZBEDNOSTI+-+Rok%3A15.4.2014..html Cilj treninga koji Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje 24. i 25. aprila je obuka novinara za istraživanje korupcije u policiji, vojsci i bezbednosno-obaveštajnim službama, kao

Cilj treninga koji Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje 24. i 25. aprila je obuka novinara za istraživanje korupcije u policiji, vojsci i bezbednosno-obaveštajnim službama, kao i pokretanje dijaloga o ulozi institucija, medija i građana u borbi protiv pojave koja urušava integritet sektora bezbednosti.

Prijava za trening treba da sadrži biografiju, kontakt telefon i teme iz oblasti bezbednosti kojima se bavite.

Prijavu poslati na mejl radomir.cvetkovic@bezbednost.org najkasnije do 15. aprila.

Na treningu mogu učestvovati novinari štampanih i elektonskih medija sa lokalnom, nacionalnom i regionalnom pokrivenošću.

Novinari koji nakon treninga objave tekst/prilog na temu korupcije u sektoru bezbednosti će ostvariti pravo na autorski honorar.

Posebno podstičemo predstavnike medija izvan Beograda da nam pošalju prijave. Troškove puta i smeštaja za polaznike treninga koji nisu iz Beograda snosi organizator.

Detaljnije informacije o treningu možete pronaći ovde.

 

Kontakt: radomir.cvetkovic@bezbednost.org 
 

 

]]>
Wed, 9 Apr 2014 16:22:09 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/16013/TRENING+ZA+NOVINARE+-+BORBA+PROTIV+KORUPCIJE+U+SEKTORU+BEZBEDNOSTI+-+Rok%3A15.4.2014.
Kako se pravilno koriste i čitaju baze podataka u novinarstvu - Rok: 7.4.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15986/Kako+se+pravilno+koriste+i+%C4%8Ditaju+baze+podataka+u+novinarstvu+-+Rok%3A+7.4.2014..html UNICEF i SeConS pozivaju novinare da učestvuju na jednodnevnom seminaru o o korišćenju različitih baza podataka.Posebna pažnja biće usmerena na korišćenje besplatne DevInfo baze podataka. Tokom obuke

UNICEF i SeConS pozivaju novinare da učestvuju na jednodnevnom seminaru o o korišćenju različitih baza podataka.

Posebna pažnja biće usmerena na korišćenje besplatne DevInfo baze podataka. Tokom obuke polaznici će imati priliku da saznaju više o tome šta su podaci, kako se oni mogu koristiti, gde ih mogu pronaći, koje podatke sadrži DevInfo baza podataka, kao i načinima dobrog čitanja tih podataka.

Seminar se održava 8. maja 2014. godine, od 9h do 17h u Beogradu.

Troškove putovanja za učesnike van Beograda snosi organizator na bazi refundacije na samom seminaru.

Trening je namenjen predstavnicima medija koji žele da saznaju više o razvoju našeg društva, kao na primer:

• Kolika je razlika u prihodima i primanjima iz budžeta između lokalnih samouprava u Srbiji? 
• Koliki su rashodi iz budžeta za zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalnu zaštitu po stanovniku u opštinama? 
• Koliki je procenat nepismenih? 
• Koliko ima maloletnih učinilaca krivičnih dela kojima su izrečene krivične sankcije?
• Kako čitati grafikone, pite i tabele?


Ovo su samo neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovor u toku treninga. Baza poseduje podatke za svaku opštinu i region u Srbiji, pa je moguće njihovo međusobno upoređivanje. Ukoliko želite da saznate osnovne podatke o razvoja našeg društva, odnosno ekonomiji, obrazovanju, pravosuđu, onda je ova radionica pravo mesto za vas!

Trening se organizuje u okviru projekta "Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, administracije državne uprave i medija da koriste podatke DevInfo baze podataka" koji sprovodi SeConS - Grupa za razvojnu inicijativu uz podršku UNICEF Srbija. Obuku će voditi stručni tim SeConS-Grupe za razvojnu inicijativu iz Beograda i predstavnici Republičkog zavoda za statistiku.

Prijave poslati najkasnije do 7. aprila 2014. godine na e-mail: seconsoff@hotmail.com.
Kontakt osoba Ksenija Rakić, seconsoff@hotmail.com Tel. 011/344 73 86 ili 063/373 156. 

 

]]>
Thu, 3 Apr 2014 15:44:47 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15986/Kako+se+pravilno+koriste+i+%C4%8Ditaju+baze+podataka+u+novinarstvu+-+Rok%3A+7.4.2014.
Konkurs Zaštitnika građana za najbolji esej o ljudskim pravima - Rok: 10.5.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15978/Konkurs+Za%C5%A1titnika+gra%C4%91ana+za+najbolji+esej+o+ljudskim+pravima+-+Rok%3A+10.5.2014..html U želji da podstakne veće angažovanje građana u unapređenju ljudskih prava i poboljša razumevanje položaja različitih marginalizovanih grupa u društvu, Zaštitnik građana Republike Srbije raspisuje nag

U želji da podstakne veće angažovanje građana u unapređenju ljudskih prava i poboljša razumevanje položaja različitih marginalizovanih grupa u društvu, Zaštitnik građana Republike Srbije raspisuje nagradni konkurs za studente i novinare za najbolje eseje na temu prava osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, LGBT osoba, kao i ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

Esej treba da analizira:

• položaj u društvu jedne ili više marginalizovanih grupa, odnosno osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, LGBT osoba kao i (ne)ravnopravnost žena i muškaraca
• i da ponudi ideje i predloge za unapređenje njihovog položaja i ostvarivanja prava

Na konkurs se mogu javiti novinari (zaposleni u medijskoj kući/redakciji ili slobodni novinari) i studenti (dodiplomci, svih fakulteta).

Pravila konkursa
• tekst sa kojim se konkuriše mora biti nov, odnosno da nije ranije objavljivan
• tekst može biti teorijski, analitički, opis i komentar nekog primera dobre prakse, iskustveni i dr.
• tekst sme da ima najviše 12000 karaktera sa proredom

Način prijavljivanja
• autor prilikom konkurisanja mora da naglasi da li je student ili novinar i navede sledeće podatke: ime i prezime, adresu stanovanja i grad, broj telefona, i-mejl adresu, kao i naziv medijske kuće/redakcije u kojoj radi, odnosno naziv fakulteta i grupe/odeljenja i godinu studija.
• tekstovi mogu da se šalju redovnom (Deligradska 16, 11000 Beograd) ili elektronskom poštom (zastitnik@zastitnik.rs). Štampani tekstovi moraju biti kucani (tekstovi pisani rukom se neće razmatrati). Ukoliko se tekst šalje elektronskom poštom, u naslovu poruke (subject) mora da stoji „Za konkurs za ljudska prava", a sam tekst mora biti u prilogu poruke (attachment). 

Rok za dostavljanje tekstova je 10. maj 2014 godine. 

Dodela nagrada
• stručna komisija za ocenu tekstova će izabrati po tri najbolja teksta u dve kategorije (za novinare i za studente).
• najbolji tekstovi će biti objavljeni u dnevnim novinama/nedeljnicima, i na sajtu Zaštitnika građana, a autori nagrađeni tabletom.
• rezultati konkursa (imena autora šest najboljih tekstova biće objavljeni na sajtu Zaštitnika građana tokom juna meseca).
• prispeli tekstovi se ne vraćaju.
• nagrade će biti uručene na posebnoj ceremoniji krajem juna meseca.

*Zaštitnik građana sprovodi ovu aktivnost uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške

Deligradska 16, 11 000 Beograd
Telefon: 011 2068 100
Faks: 011 2068 182
zastitnik@zastitnik.rs
www.zastitnik.rs
osobe za kontakt: Vladimir Jovanović 064/8768 564 (vladimir.jovanovic@zastitnik.rs) i Svetlana Vukomanović 064/8768 586 (svetlana.vukomanovic@zastitnik.rs). Tel. 2068 134 

 

 

]]>
Thu, 3 Apr 2014 10:00:29 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15978/Konkurs+Za%C5%A1titnika+gra%C4%91ana+za+najbolji+esej+o+ljudskim+pravima+-+Rok%3A+10.5.2014.
Siemens godišnja novinarska nagrada - Rok:1.9.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15977/Siemens+godi%C5%A1nja+novinarska+nagrada+-+Rok%3A1.9.2014..html Kompanija Siemens i ove godine poziva novinare da učestvuju na takmičenju za Siemens novinarsku nagradu, slanjem autorskih radova na temu "Izazovi modernog saobraćaja".Siemens organizuje nov

Kompanija Siemens i ove godine poziva novinare da učestvuju na takmičenju za Siemens novinarsku nagradu, slanjem autorskih radova na temu "Izazovi modernog saobraćaja".

Siemens organizuje novinarsko takmičenje već treću godinu za redom, u želji da afirmiše medijsko izveštavanje koje skreće pažnju na inovacije u oblasti energetike, medicine, industrije i zelenih tehnologija.

Na takmičenje se mogu prijaviti svi novinari koji objavljuju svoje članke na temu zelenih tehnologija, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u oblasti saobraćaja, u štampanim medijima, agencijskim prilozima, kao i prilozima objavljenim u elektronskim medijima. 

Pravo učešća na takmičenju imaju svi novinari čiji su autorski radovi na ove teme objavljeni u periodu od 1. marta do 1. septembra 2014. godine. U konkurenciju ravnopravno ulaze i tekstovi u štampanim medijima, prilozi agencijskih novinara, kao i prilozi objavljeni u elektronskim medijima.

Rok za podnošenje prijava je 1. septembar 2014. godine.

Više informacija o konkursu: 
http://www.siemens.rs/novinarska-nagrada/index.php

 

]]>
Thu, 3 Apr 2014 09:45:30 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15977/Siemens+godi%C5%A1nja+novinarska+nagrada+-+Rok%3A1.9.2014.
Počeo upis u Školu video novinarstva UNS-a http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15914/Po%C4%8Deo+upis+u+%C5%A0kolu+video+novinarstva+UNS-a.html 21.3.2014. (UNS) -Škola video novinarstva Udruženja novinara Srbije upisuje petu generaciju polaznika. Namenjena je svima koji žele da steknu i usavrše veštine i znanja neophodna za posao u TV produkc
21.3.2014. (UNS) -Škola video novinarstva Udruženja novinara Srbije upisuje petu generaciju polaznika. Namenjena je svima koji žele da steknu i usavrše veštine i znanja neophodna za posao u TV produkciji video i multimedijalnih sadržaja.


VideoNovinar je jedinstven program praktične i teorijske obuke za samostalnu produkciju televizijskih i video programa.

Nastava se izvodi u malim grupama, sa naglaskom na praktičnu primenu stečenih znanja. Predavači su ugledni medijski stručnjaci, sa bogatim profesionalnim i pedagoškim iskustvom. Program škole video novinarstva obuhvata: osnove TV novinarstva, snimanje, montažu, praktične vežbe, izradu završnog autorskog priloga.

Škola traje dva i po meseca, odnosno 90 časova, uz optimalan odnos teorije i prakse. Nastava je vikendom u Udruženju novinara Srbije u Beogradu. Polaznicima je obezbeđena savremena oprema za snimanje i video produkciju.

Po završetku programa polaznici će biti profesionalno osposobljeni za samostalan rad na poslu video novinara (novinara-snimatelja-montažera).

Školarina je 49.000 dinara, uključujući i PDV i plaća se u pet rata.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte UNS na telefon 011/32 36 337 ili mejl: videonovinar@uns.org.rs

]]>
Fri, 21 Mar 2014 10:26:00 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15914/Po%C4%8Deo+upis+u+%C5%A0kolu+video+novinarstva+UNS-a
Poziv na seminar o javnom beležništvu - Rok:9.4.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15912/Poziv+na+seminar+o+javnom+bele%C5%BEni%C5%A1tvu+-+Rok%3A9.4.2014..html Seminar: Novi profesionalni izazov za medije u Srbiji: uvođenje javnog beležništva kao nove pravosudne profesije u Srbiji.Ko su javni beležnici Republike Srbije? Šta o tome treba da znaju mediji i gra

Seminar: Novi profesionalni izazov za medije u Srbiji: uvođenje javnog beležništva kao nove pravosudne profesije u Srbiji.

Ko su javni beležnici Republike Srbije? Šta o tome treba da znaju mediji i građani Srbije? Kakva će biti njihova uloga? Zašto se Srbija odlučila za uvođenje sistema javnog beležništva? Šta građani mogu da očekuju? Koja je razlika između pravosudne profesije javnog beležnika i advokata? Koje će oblasti biti u isključivoj nadležnost javnih beležnika? Kako će izgledati raspodela javno beležničkih mesta po Srbiji? Gde će građani moći da se obrate javnim beležnicima i za koja pitanja? Šta je pokazala praksa u zemljama regiona?

Projekat za pravnu reformu u Srbiji Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) i Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije organizuju seminar „Novi profesionalni izazov za medije u Srbiji: izveštavanje o novoj pravosudnoj profesiji u Srbiji javnim beležnicima i uvođenju sistema javnog beležništva" koji će se održati u ponedeljak 14. aprila 2014. godine u prostorijama poslovne zgrade GRAWE (Bulevar Mihajla Pupina 115 D, I sprat, Novi Beograd) u trajanju od 10:00 do 14:00.

Seminar je namenjen urednicima i novinarima štampanih, elektronskih i internet medija u Srbiji. Cilj seminara je da upozna medije sa sistemom javnog beležništva koji se uvodi u Srbiji i funkcijom, ulogom, odgovornostima koju će budući javni beležnici imati. Očekuje se da prvi javni beležnici Republike Srbije budu imenovani i počnu sa radom u toku kalendarske 2014. godine.

Uloga medija ne samo u informisanju javnosti nego i edukovanju građana o sistemu javnog beležništva će biti izuzetno značajna stoga je znanje medija u ovoj oblasti ključno, te ovim putem pozivamo sve zainteresovane urednike i novinare da učestvuju na seminaru koji će voditi prof. dr Dejan Đurđević, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i predstavnici regionalnih Komora javnih beležnika.

GIZ Projekat za pravnu reformu u Srbiji će snositi putne troškove za učesnike seminara koji dolaze u Beograd.

Molimo zainteresovane da prijave učešća izvrše putem e-mail-a law.serbia@giz.de, najkasnije do 09. aprila 2014. godine uz napomenu da je broj mesta ograničen.

Za više informacija, molimo Vas da se obratite Radmili Borozan, menadžeru komponente Popularizacija GIZ Projekta za pravnu reformu u Srbiji putem e-mail-a Radmila.Borozan@giz.de ili telefona 011/ 31 19 931. 

]]>
Thu, 20 Mar 2014 16:16:13 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15912/Poziv+na+seminar+o+javnom+bele%C5%BEni%C5%A1tvu+-+Rok%3A9.4.2014.
Nagrada za istraživačko novinarstvo 2014 - Rok: 30.3.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15870/Nagrada+za+istra%C5%BEiva%C4%8Dko+novinarstvo+2014+-+Rok%3A+30.3.2014..html Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu i ove godine dodeljuje Nagradu za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu. Nagrada se dodeljuje u tr

Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu i ove godine dodeljuje Nagradu za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu.

Nagrada se dodeljuje u tri kategorije:

1. Elektronski mediji (radio i televizija)
2. Štampani mediji
3. Onlajn mediji

Za nagradu mogu da konkurišu autori radova objavljenih u medijima Srbije od 1. aprila 2013. do 1. aprila 2014. godine.

Krajnji rok za prijavu na konkurs je 30. mart 2014. godine.

Radove može prijaviti sam autor, njegov urednik ili kolega. Molimo zainteresovane da radove pošalju što pre, kako bi žiri imao potrebno vreme za rad.

Nagrade se dodeljuju za istraživačke novinarske radove, koji se bave temama od velike važnosti za građane teritorije na kojoj se medij distribuira, emituje ili koristi, otkrivaju i dokazuju nepoznate činjenice do kojih su novinari došli sopstvenim radom.

Tri nominovana rada u svakoj kategoriji biće objavljena na sajtu NUNS-a, a pobednici će biti proglašeni na samoj svečanosti dodele nagrada.

Pobednici u sve tri kategorije biće nagrađeni sa po 1.200 američkih dolara.

NUNS će objaviti koji radovi su nominovani najmanje nedelju dana pre svečane dodele nagrada koja će se organizovati povodom Dana slobode medija 3. maja.

Forma prijave

Prijava bi trebalo da sadrži:

1. popunjen prijavni formular
2. tekst ili prilog u štampanoj ili elektronskoj formi ili link web strane medija na kojoj je tekst ili prilog objavljen
3. potvrdu redakcije, potpisanu od strane urednika ili direktora, sa podacima o tome kada je i gde prilog, odnosno tekst objavljen.

* Za prijavu kandidata iz štampanih medija važno je da se na fotokopiji ili skeniranom tekstu jasno vidi logo novine, potpis autora i datum objavljivanja.
* Forma prijave TV priloga je DVD snimak ili link na kome je snimak objavljen. Za kategoriju onlajn medija potrebno je poslati link objavljenog rada.  

Prijave se mogu poslati poštom na adresu:

Nezavisno udruženje novinara Srbije, Resavska 28, II sprat, 11 000 Beograd, sa naznakom „za konkurs" ili predati lično. Prijave se mogu poslati i elektronskom poštom na mail dragana.novakovic@nuns.rs

Za tačnost sadržaja novinarskih radova, odgovaraju redakcije koje su ih objavile.

Sve ostale informacije o konkursu i uslovima mogu se dobiti na web strani NUNS-a www.nuns.rs ili putem telefona 011 3343 -255.
 
Sekretarijat NUNS-a 

 

]]>
Thu, 13 Mar 2014 09:53:06 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15870/Nagrada+za+istra%C5%BEiva%C4%8Dko+novinarstvo+2014+-+Rok%3A+30.3.2014.
Konkurs za nagradu „Zoran Mamula“ - Rok: 1.maj 2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15869/Konkurs+za+nagradu+%E2%80%9EZoran+Mamula%E2%80%9C+-+Rok%3A+1.maj+2014..html Radio B92 raspisuje konkurs za godišnju dodelu nagrade „Zoran Mamula", namenjen posebnim dostignućima u novinarstvu. Konkurs je otvoren kako za novinare tradicionalnih medija, tako i za samostaln

Radio B92 raspisuje konkurs za godišnju dodelu nagrade „Zoran Mamula", namenjen posebnim dostignućima u novinarstvu.

Konkurs je otvoren kako za novinare tradicionalnih medija, tako i za samostalne radove urađene u okviru stručnih studijskih programa i emitovane preko novih platformi.

Cilj konkursa je promocija i podrška prevashodno mladih novinara kojima ovakvo priznanje može biti dodatni podsticaj u daljem građenju karijere.

Posebna želja osnivača konkursa, Radija B92, je da se afirmišu novi, drugačiji, sveži pristupi svakodnevnim temama, da se podstakne angažovano novinarstvo i da se dodatno ojačaju moderni produkcijski izrazi.

Konkurs je otvoren do 1. maja.

Ove godine nagrada se dodeljuje u jednoj od tri kategorije po izboru:

  • reportaža,
  • izveštaj ili
  • intervju,
dužine do 15 minuta, emitovanih tokom 2013-2014. godine.

Pravo učešća imaju svi zainteresovani.

Radove slati na adresu:
RTV B92,
Bulevar Zorana Đinđića 64
11070 Beograd,
uz napomenu: nagrada „Zoran Mamula".


Format radova: CD, MiniDisc ili audio kaseta.

Radovi se ne vraćaju. Odluka žirija o nagrađenom radu biće saopštena 15. maja, na 25. rođendan Radija B92.

Aplikaciju je potrebno popuniti i dostaviti uz radove.

Preuzmite aplikaciju (pdf)

Za sve dodatne informacije možete se obratiti e-mailom na mamula@b92.net.

]]>
Thu, 13 Mar 2014 09:43:06 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15869/Konkurs+za+nagradu+%E2%80%9EZoran+Mamula%E2%80%9C+-+Rok%3A+1.maj+2014.
Konkurs UNS-a za obuku novinara u regionu i dijaspori za rad u onlajn medijima - Rok: 18.3.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15868/Konkurs+UNS-a+za+obuku+novinara+u+regionu+i+dijaspori+za+rad+u+onlajn+medijima+-+Rok%3A+18.3.2014..html Udruženje novinara Srbije produžilo je Konkurs za dvomesečnu onlajn vikend obuku u Školi veb novinarstva za novinare medija na srpskom jeziku u dijaspori i regionu.Prijave će se primati do 18. marta 2
Udruženje novinara Srbije produžilo je Konkurs za dvomesečnu onlajn vikend obuku u Školi veb novinarstva za novinare medija na srpskom jeziku u dijaspori i regionu.


Prijave će se primati do 18. marta 2014. godine u 13 sati.

Biografiju i kratko motivaciono pismo (ne duže od 1500 karaktera) poslati na mejl vebnovinar@uns.rs .

Kandidati treba da poseduju znanje rada na računaru i internetu.

Obuka je besplatna za 10 polaznika koji će biti odabrani na Konkursu i počinje 22. marta. Za odabrane kandidate biće organizovan skype razgovor radi detaljnog predstavljanja programa, predavača i načina rada.

Nastava se održava subotom i nedeljom od 10 sati. Predavači su vodeći srpski profesionalci iz oblasti veb novinarstva, biznisa, odnosa s javnošću, marketinga, veb dizajna i multimedija.

Polaznici će iz svog doma, preko sajta www.webnovinar.org , pratiti direktan video prenos predavanja, imati prilike da se uključe pitanjima i rade praktične vežbe u realnom vremenu.

Tokom dvomesečnog kursa polaznici će učiti o tome:

• Kako se na vebu dolazi do informacija i kontakata
• U kojoj meri se veb razlikuje od tradicionalnih medija i koje su to specifičnosti novih medija
• Kako se piše i uređuje za veb
• Kako se veb koristi za PR i ličnu promociju
• Osnove internet marketinga i oglašavanja
• Poslovanje na vebu
• Multimedija - kako priču obogatiti video snimcima, fotografijama, audio snimcima
• Alati i programi za komunikaciju, zajednički rad i učenje na vebu
• Kako se koriste društvene mreže u novinarstvu, biznisu i za nalaženje posla
• Kako osmisliti i razviti svoj internet sajt


Školu je podržala Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

Posetite sajt www.uns.org.rs

 

 

]]>
Thu, 13 Mar 2014 08:58:51 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15868/Konkurs+UNS-a+za+obuku+novinara+u+regionu+i+dijaspori+za+rad+u+onlajn+medijima+-+Rok%3A+18.3.2014.
U toku je upis u UNS-ovu Novinarsku školu http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15867/U+toku+je+upis+u+UNS-ovu+Novinarsku+%C5%A1kolu+.html Nova grupa polaznika Novinarske škole UNS-a počeće sa radom u subotu, 22. marta u prostorijama u Resavskoj 28 u Beogradu. Upis u 33. generaciju je u toku.Kurs je namenjen početnicima, a programom obu
Nova grupa polaznika Novinarske škole UNS-a počeće sa radom u subotu, 22. marta u prostorijama u Resavskoj 28 u Beogradu. Upis u 33. generaciju je u toku.


Kurs je namenjen početnicima, a programom obuhvata novinarstvo u štampi, agencijama, radiju, televiziji i onlajn medijima.

Časovi u UNS-u su interaktivni. Polaznici slušaju predavanja i vežbaju novinsku i agencijsku vest i izveštaj, radijsku vest i paket, novinsku i televizijsku reportažu, novinski i televizijski intervju.

U okviru kursa predviđena su predavanja i vežbe iz medijske fotografije, radijske montaže, javnog nastupa, govorne kulture, a polaznici imaju priliku da prođu i audio-vizuelni test. Posebni časovi posvećeni su profesionalnoj etici, medijskom zakonodavstvu, organizaciji redakcije i novim medijima.

Škola traje četiri meseca. Časovi su raspoređeni u 12 vikenda posle kojih polaznici odlaze na četvoronedeljnu praksu u redakcije.

Grupu čini najviše 20 polaznika. Cena škole je 43.000 dinara s mogućnošću plaćanja u pet rata.

Zainteresovani treba da dođu na predupisni razgovor koji se zakazuje, kontakt: dragana.bjelica@uns.rs ili 011 32 36 337.

]]>
Thu, 13 Mar 2014 08:53:14 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15867/U+toku+je+upis+u+UNS-ovu+Novinarsku+%C5%A1kolu+
Fond za dokumentarne filmove daje grantove http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15834/Fond+za+dokumentarne+filmove+daje+grantove+.html Novinari koji se bave dokumentaristikom mogu da se prijave za grant od 5.000 do 50.000 britanskih funti (US$8,225-$82,250).Bertha BRITDOC Fond za novinarstvo je međunarodni filmski fond posvećen podrš

Novinari koji se bave dokumentaristikom mogu da se prijave za grant od 5.000 do 50.000 britanskih funti (US$8,225-$82,250).

Bertha BRITDOC Fond za novinarstvo je međunarodni filmski fond posvećen podršci novinarskih dokumentaraca duge forme. 

Fond traži filmove koji otkrivaju nove priče, otkrivaju nepravdu i skreću pažnju na teme o kojima se ne izveštava, a kamerom ulaze u regione koji prethodno nisu viđeni. Zbog istraživačke prirode filmova duge forme, fond traži autore filmova sa novinarskim iskustvom. 

Fond podržava dubinsko istraživanje i razvoj, produkciju istraživanja kroz vreme (longitudinalna istraživanja), uredničku podršku za strukturu dokumentaraca duge forme, obuku za rad u neprijateljskim uslovima, hitan transport i pravne savete. 

Grantovi se dodeljuju kako prijave budu pristizale. 

Više informacija pročitajte ovde

 

]]>
Mon, 3 Mar 2014 11:57:39 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15834/Fond+za+dokumentarne+filmove+daje+grantove+
DW Akademija nudi stipendije novinarima za M.A. program - Rok: 31.3.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15833/DW+Akademija+nudi+stipendije+novinarima+za+M.A.+program+-+Rok%3A+31.3.2014..html DW Akademie prima aplikacije za svoj program Međunarodnih medijskih studija (International Media Studies program - IMS) u Bonu, Nemačkoj. Studenti koji uspešno završe ovaj četvorosemestralni program d

DW Akademie prima aplikacije za svoj program Međunarodnih medijskih studija (International Media Studies program - IMS) u Bonu, Nemačkoj. Studenti koji uspešno završe ovaj četvorosemestralni program dobiće titulu Master of Arts (M.A.).  

Na program mogu da se prijave mladi novinari, medijski menadžeri i drugi profesionalci koji rade na polju komunikacija.  

Program nudi kombinaciju istraživanja, predavanja i praktičnog iskustva iz sledećih disciplina: mediji i razvoj, novinarstvo, komunikacije i medijski menadžment.  

Deset punih stipendija nudi se aplikantima iz Afrike, Latinske Amerike i Istočne Evrope. Stipendije uključuju mesečnu stipendiju od 750 EUR (US$1,020), školarinu i troškove putovanja. 

Aplikanti moraju da imaju osnovnu univerzitetsku diplomu (B.A.) i najmanje jednu godinu profesionalnog iskustva na polju medija. Takođe moraju dobro da vladaju nemačkim i engleskim jezikom jer se program odvija na nemačkom i engleskom jeziku. 

Rok za prijave je 31. mart. 

Više informacija pročitajte ovde

]]>
Mon, 3 Mar 2014 11:44:38 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15833/DW+Akademija+nudi+stipendije+novinarima+za+M.A.+program+-+Rok%3A+31.3.2014.
Stipendija iz ljudskih prava za novinarke - Rok: 11.4.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15832/Stipendija+iz+ljudskih+prava+za+novinarke+-+Rok%3A+11.4.2014..html Novinarke iz štampe, elektronskih i onlajn medija koje prate ljudska prava i društvenu pravdu mogu da prijave za jednogodišnju stipendiju.  International Women's Media Foundation (IWMF) prima prijave

Novinarke iz štampe, elektronskih i onlajn medija koje prate ljudska prava i društvenu pravdu mogu da prijave za jednogodišnju stipendiju.  

International Women's Media Foundation (IWMF) prima prijave za stipendiju Elizabeth Neuffer, koja je dobila ime po dobitnici Nagrade za hrabrost u novinarstvu IWMF-a 1998. godine, a bila je dopisnica za Boston Globe, ubijena u Iraku maja 2003. 

Odabrana novinarka će provesti jednu akademsku godinu pohađajući posebno prilagođen program, uz pristup MIT-ovom Centru za međunarodne studije i medijskim kućama kao što su Boston Globe i New York Times. 

Aplikantkinje moraju da imaju najmanje tri godine iskustva u novinarstvu, kao i odlično znanje engleskog jezika (usmenog i pisanog) da bi u potpunosti mogle da učestvuju u programu i imaju koristi od njega. Slobodne (freelance) novinarke takođe mogu da se prijave. 

Biće obezbeđena stipendija, kao i troškovi, uključujući avionsku kartu, smeštaj i zdravstveno osiguranje.  

Rok za prijave je 11. april.  

Više informacija pročitajte ovde

 

]]>
Mon, 3 Mar 2014 11:19:33 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15832/Stipendija+iz+ljudskih+prava+za+novinarke+-+Rok%3A+11.4.2014.
Thomson Reuters nudi kurs iz TV vesti - Rok: 14.3.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15831/Thomson+Reuters+nudi+kurs+iz+TV+vesti++-+Rok%3A+14.3.2014..html Novinari iz elektronskih medija mogu da se prijave za ovaj kurs u Londonu.  Thomson Reuters fondacija nudi kurs usredsređen na kreativne pristupe produkciji TV priča. Teme programa uključuju istraživa

Novinari iz elektronskih medija mogu da se prijave za ovaj kurs u Londonu.  

Thomson Reuters fondacija nudi kurs usredsređen na kreativne pristupe produkciji TV priča. 

Teme programa uključuju istraživanje, pisanje za TV, rad sa kamerom i montažu. Predavanja su potpomognuta praktičnim vežbama i video-primerima. Kurs vode iskusni Reuters-ovi televizijski novinari. 

Odabranim kandidatima iz zemalja u razvoju ili zemalja u političkoj tranziciji koji rade za organizacije koje nemaju resurse za obuku biće pokriveni putni troškovi, smeštaj i troškovi života. Reuters će osloboditi plaćanja naknade za obuku kandidate iz zemalja u razvoju koji imaju samo ograničene resurse za obuku. 

Kandidati moraju da imaju najmanje dve godine profesionalnog iskustva, i moraju da pokažu da su spremni da nastave novinarsku karijeru. 

Aplikanti treba da podnesu profesionalnu biografiju, opis svog iskustva u elektronskim medijima, i dva novija primera objavljenog rada. TV/radijski novinari mogu da pošalju skript uz njegov sažetak.  

Rok za prijave je 14. mart. 

Više informacija pročitajte ovde.  

 

 

]]>
Mon, 3 Mar 2014 11:08:19 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15831/Thomson+Reuters+nudi+kurs+iz+TV+vesti++-+Rok%3A+14.3.2014.
Konkurs Norveške ambasade za podršku profesionalnom novinarstvu - Rok: 24.3.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15830/Konkurs+Norve%C5%A1ke+ambasade+za+podr%C5%A1ku+profesionalnom+novinarstvu+-+Rok%3A+24.3.2014..html Ambasada Norveške pokrenula je, povodom dve stotine godina od donošenja norveškog Ustava, Fond za podršku profesionalnom novinarstvu u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.Cilj Fonda je razvoj kvalitetnog

Ambasada Norveške pokrenula je, povodom dve stotine godina od donošenja norveškog Ustava, Fond za podršku profesionalnom novinarstvu u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Cilj Fonda je razvoj kvalitetnog izveštavanja u oblasti vladavine prava.

Na konkurs Norveške ambasade novinari se mogu prijaviti pojedinačno i u timovima.

Finansijska pomoć može iznositi od 3.000 do 10.000 evra. Dodeliće se aktivnim novinarima koji rade u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, a koji imaju najmanje 3 godine radnog iskustva u medijima.

Norveška ambasada finasiraće najviše 30 projekata.

Odobreni projekti trebalo bi da se realizuju od maja do decembra 2014. godine.

Rok za podnošenje predloga projekata je 24. mart 2014. godine.

Prijave slati na adresu Grants.Belgrade@mfa.no.

Detaljne informacije o Konkursu možete pogledati ovde

]]>
Mon, 3 Mar 2014 11:00:28 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15830/Konkurs+Norve%C5%A1ke+ambasade+za+podr%C5%A1ku+profesionalnom+novinarstvu+-+Rok%3A+24.3.2014.
SKGO raspisala konkurs za najbolje medijske priloge http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15829/SKGO+raspisala+konkurs+za+najbolje+medijske+priloge.html Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) Srbije objavila je danas konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi "Drugačije od drugih" koji će za novinare lokalnih,

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) Srbije objavila je danas konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi "Drugačije od drugih" koji će za novinare lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija biti otvoren od 1. marta do 31. avgusta ove godine.

Konkurs je raspisan u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija", a teme su evrointegracije, zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i unapredjenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou.

"Raspisivanjem ovog konkursa želimo da istaknemo važnost i ulogu lokalnih vlasti u ovim oblastima, u cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje pružaju građanima", ističe se u saopštenju SKGO.

Biće dodeljeno osam nagrada, a autori najboljih priloga biće nagrađeni tablet računarima.

Detaljne informacije o medijskom konkursu SKGO i načinu učešća dostupne su na sajtu SKGO www.skgo.org.

]]>
Mon, 3 Mar 2014 10:57:43 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15829/SKGO+raspisala+konkurs+za+najbolje+medijske+priloge
Fotografski konkurs - Rok: 31.3. i 30.8.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15836/Fotografski+konkurs+-+Rok%3A+31.3.+i+30.8.2014..html Dvanaesto izdanje Međunarodnih fotografskih nagrada (International Photography Awards - IPA) prima radove u 11 profesionalnih kategorija - oglašavanje, arhitektura, dublja perspektiva, urednička fotog

Dvanaesto izdanje Međunarodnih fotografskih nagrada (International Photography Awards - IPA) prima radove u 11 profesionalnih kategorija - oglašavanje, arhitektura, dublja perspektiva, urednička fotografija, događaj, fotografska knjiga, umetnost, pokretne slike, priroda, ljudi i specijalna kategorija (za radove koji uključuju noćnu fotografiju i digitalno poboljšane radove).  

Na ovaj konkurs mogu da se prijave profesionalni i amaterski fotografi, kao i studenti fotografi iz celog sveta, a glavna nagrada iznosi US$ 10,000. 

Pobednik u svakoj kategoriji će se takmičiti za glavnu nagradu Međunarodni fotograf godine (International Photographer of the Year). Studenti i amateri - pobednici u neprofesionalnim kategorijama - takmičiće se za titulu Otkriće godine, statuetu Lucie i nagradu od US$5,000.  

IPA će pozvati uglednog kustosa koji će odabrati 45 slika pobednika koji su osvojili prvo, drugo i treće mesto u kategorijama profesionalne i neprofesionalne fotografije, a ovi radovi će biti izloženi na ekskluzivnoj izložbi u Nju Jorku, sedmicu pre dodele godišnjih Lucie nagrada. 

Naknade za učešće na konkursu se kreću od US$10 do US$60, sa popustom za radove koji se podnesu do 31. marta. Regularni rok je 30. avgust. Više informacija o naknadama za učešće pogledajte ovde. 

Više informacija o konkursu pročitajte ovde

 

]]>
Sun, 2 Mar 2014 12:31:49 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15836/Fotografski+konkurs+-+Rok%3A+31.3.+i+30.8.2014.
Freedom House - fotografski i umetnički konkurs - Rok: 10.3.2014. http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15835/Freedom+House+-+fotografski+i+umetni%C4%8Dki+konkurs+-+Rok%3A+10.3.2014..html Freedom House prima prijave za svoj godišnji fotografski i umetnički konkurs "Slike represije i slobode".  Na konkurs mogu da se prijave profesionalni i amaterski fotografi.  Fotografi i ume

Freedom House prima prijave za svoj godišnji fotografski i umetnički konkurs "Slike represije i slobode".  

Na konkurs mogu da se prijave profesionalni i amaterski fotografi.  

Fotografi i umetnici mogu da podnesu fotografije i druge vrste umetničkih radova (npr. karikature, grafike, slike, grafičku umetnost) koji odslikavaju teme slobode, političke participacije, demokratije, ljudskih prava i represije. 

Radovi polufinalista će biti izloženi i stavljeni na aukciju u Vašingtonu. Radovi tri najbolje plasirana pobednika biće objavljeni na web sajtu Freedom House-a i na društvenim medijima. 

Prvoplasirani će dobiti nagradu u vrednosti od US$300, drugoplasirani $US200, a trećeplasirani $US100. 

Radovi iz bilo koje zemlje ili regiona sveta će biti razmotreni, ali će prednost biti data radovima iz zemalja gde je sloboda ugrožena. 

Rok je 10. mart.

Više informacija pogledajte ovde.  

 

 

 

]]>
Sun, 2 Mar 2014 12:11:33 +0100 http://www.anem.org.rs/sr/medijskaScena/Konkursi/story/15835/Freedom+House+-+fotografski+i+umetni%C4%8Dki+konkurs+-+Rok%3A+10.3.2014.