Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

03. 10. 2014

DESETA Monitoring publikacija ANEMA

 

 

 

Deseti broj specijalizovane publikacije ANEM-a „Pravni monitoring medijske scene u Srbiji"

 

 

 

 

Deseta Monitoring Publikacija ANEM-a pruža zainteresovanoj javnosti kvalitetne stručne tekstove o važnim medijskim pitanjima.

Sadržaj Desete Monitoring Publikacije:

  • Uvod (sa sumiranim rezultatima pravnog monitoringa medijske scene u Srbiji u prvih devet meseci 2014. godine i kratkim prikazom sadržaja Publikacije);

četiri stručna autorska teksta:

  • Nоvi mеdiјski zаkоni - štа se postiglo i šta nam tek predstoji - autor: Slobodan Kremenjak, advokat (šta su medijska i novinarska udruženja tražila od vlasti u vreme donošenja Medijske strategije; u kojoj meri su ti zahtevi pretočeni u odredbe novih medijskih zakona i kako; zašto je adekvatna implementacija medijskih zakona potrebna da bi okruženje za rad medija bilo povoljno, šta su njeni preduslovi, i zašto je ona težak izazov);
  • Pravo na zaborav - šest meseci primene presude Evropskog suda pravde - autor: Miloš Stojković, advokatska kancelarija „Živković&Samardžić" iz Beograda (presuda Evropskog suda pravde kao osnov za puno ostvarivanje prava na zaborav na Internetu; šta je pravo na zaborav; odnos Gugla prema obavezi koja za njega proističe iz presude; nedostaci i posledice presude);
  • Finansiranje medija - autor: Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije „Transparentnost Srbija" (razlozi zbog kojih je finansiranje medija važno za građane; izvori finansiranja medija i njihov uticaj na nezavisnost medija; koji su problemi u ovoj oblasti ostali nerešeni i nakon donošenja nove medijske legislative; budućnost medija s aspekta njihove (finansijske) nezavisnosti);
  • Dileme u vezi sa snimanjem i emitovanjem suđenja u krivičnom postupku - autor: Siniša Važić, sudija Apelacionog suda u Beogradu (argumenti za i protiv televizijskog praćenja suđenja; uticaj medija na učesnike u sudskom postupku; uticaj medija na javnost u sudskom postupku; uticaj javnosti na sudski postupak i njegovu pravičnost; zbog čega bi bilo dobro dozvoliti snimanje i emitovanje suđenja u krivičnom postupku);

i peti tekst:

  • Evropski sud za ljudska prava - Informatori o praksi Suda (izvodi iz Informatora dostupnih na web sajtu tog suda) - kratak prikaz dve presude ovog suda koje se odnose na primenu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: prva se odnosi na povredu slobode izražavanja dosuđivanjem štete zbog klevete učinjene objavljivanjem članka kojim se kritikuje odluka Ustavnog suda koja nalaže raspuštanje političke partije; druga se odnosi na povredu slobode saopštavanja i primanja informacija učinjenu nepostupanjem organa vlasti po odlukama suda kojima se od njih zahteva da novinaru učine dostupnim informacije od javnog značaja.

Deseta Monitoring Publikacija dostupna je na kraju ove strane.

 

CRD
CRD
CRD
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala organizacija Civil Rights Defenders.

 

 

Izneti stavovi u ovoj publikaciji pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Civil Rights Defenders-a.  

 

FOD
FOD
FOD
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. 

 

 

Izneti stavovi u ovoj publikaciji pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.  

Integralnu verziju desetog broja dvojezične Monitoring Publikacije možete preuzeti ovde.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs